Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.
Jonas Arvidsson
CEO & Co-Founder
March 31, 2021

Missa inte tidigare inlägg i serien:
#1 Målsättning och värdeskapande

#2.1 Administration av digitala lås

Denna uppföljande artikel till del 2.1 (länk) tar upp exempel och rekommendationer gällande kravställning av administration av mobil access i stor skala.

När digitala lås införs kommersiellt och i större skala är det oftast önskvärt att kunna kombinera olika gränssnitt och sätt att administrera mobila nycklar genom både centraliserad och fördelad administration (Läs föregående artikel för förklaring). I dagsläget finns det ett fåtal leverantörer som erbjuder detta, varav Parakey är en av dem. I övriga fall finns behovet  att kombinera olika tjänster, leverantörer och rent av egenutveckling för att få samma funktionalitet.

Följande är exempel på hur tre av Parakeys kundtyper kravställer och nyttjar mobil access redan idag;

Kungsportsplatsen in Gothenburg

Kommersiella fastigheter

Den kommersiella fastighetens skalskydd och garage utrustas med Parakey men ofta även hyresgästernas lokaler. Fastighetsägaren äger samtlig utrustning och fördelar administration till de kommersiella hyresgästerna och entreprenörer. Administrationen sker på olika sätt;

  • Fastighetsägaren nyttjar Parakey Webbportal för att fördela administrationsrätten till hyresgäster och entreprenörer. Centraliserad administration används för den interna personalen hos fastighetsägaren så att dessa medarbetare kan komma in i fastighetsägarens bestånd.

  • Kommersiella hyresgäster har fått möjligheten att hantera sin egen personals accesser via webbportalen, till både en delmängd av skalskyddets dörrar samt till det egna kontoret.
    Fastighetsägaren har satt restriktioner för hur många användare hyresgästerna får bjuda in samt ser endast passageloggar för skalskyddet.

  • Entreprenören som driftar garaget har fått tillgång till att administrera garaget och sköta dessa drift. Accesstilldelning sker per automatik via en integration för de parkörer som hyr en garageplats.

A multi-family building

Flerbostadshus

Fastighetsägaren utrustar samtliga dörrar med Parakey, såväl skalskydd, gemensamma utrymmen och garage som lägenhetsdörrar och teknikutrymmen. Likt för den kommersiella fastigheten så sköts administrationen på olika vis beroende på tillämpningssområde;

  • Fastighetsägaren använder webbportalen och centraliserad administration på samma sätt som i den kommersiella fastigheten.
    Fastighetsägaren nyttjar även integrationer mellan Parakey och ett bokningssystem för tvättstugor samt gemensamhetslokaler och övernattningslägenheter. Fastighetsägaren har möjlighet att ta ut en bokningsavgift om så önskas.

  • Lägenhetsinnehavaren har möjlighet att låsa upp både lägenhetsdörren och övriga utrymmen som den fått tillgång till. Via en “Dela nyckel”-funktion i appen så administrerar lägenhetsinnehavaren mobila nycklar till sina familjemedlemmar och gäster, dock med ett maxtak över antalet mobila nycklar för att undvika missbruk.
  • Entréprenören som driftar garaget har, likt i den kommersiella fastigheten, fått tillgång till att administrera garaget och sköta dessa drift. Även här sker accesstilldelning via en integration till ett affärssystem.

Coworking

Coworking-anläggningar har ett stort behov av att effektivisera och automatisera nyckelhanteringen för sina många medlemmar. Parakey installeras i fastighetens gatuentré, skalskydd till anläggningen, konferensrum samt eventuella “private offices” på insidan av coworking-anläggningen.

Det finns stora likheter mellan coworking och flerbostadshus där centraliserad administration för samtliga medlemmar sköts via webbportal alternativt via integrationer till både boknings- och affärssystem som automatiserar nyckelhanteringen. 

I de fall anläggningar hyr ut mindre privata kontor (“private offices”) låter man medlemmen själv hantera sina medarbetare i appen, såvida detta inte gör per automatik via integration till ett affärssystem för coworking.

Kravställning - Nyckelhantering och administration

Som summering finner du i nedanstående tabell de rekommendationer vi på Parakey ger om vilken funktionalitet man bör ha med i sin kravställning av digitala lås för olika användningsområden.

table of feature demands for mobile access management, in Swedish
Kravställningsmatris - Nyckelhantering och administration

Nyckelhantering på autopilot via integrationer

Parakey App and integrations possibilities

I nästa artikel i serien gräver vi djupare i hur digitala lås kopplas samman med andra produkter och tjänster för att automatisera nyckelhantering och realisera helt nya affärsmodeller. 

Håll utkik efter kommande inlägg i serien genom att följa Parakey på LinkedIn eller Parakeys Blogg och nyhetsbrev.

Stay safe! - Jonas, VD och medgrundare av Parakey

Jonas Arvidsson
March 31, 2021

Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.

Att kravställa digitala lås - #2.1 Administration av digitala lås

Del 2.1 tar upp vad man bör ha i åtanke för kravställningen gällande nyckelhantering och administration av digitala lås.

Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.

Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.