Parkering

Med mobilen som fjärrkontroll

Skapa en positiv användarupplevelse hos parkörer och automatiserad accesstilldelning utifrån parkeringstillstånd.

Nyckelfritt

Med Parakey är mobilen användarens fjärrkontroll, inga nycklar eller taggar behövs.

Motoriserade portar och lås

Parakey kan användas på alla elekromekaniska lås, grindar, bommar, portar eller el-laddstolpar.

Automatiserad hantering

Automatiserad accesstilldelning genom koppling till marknadens ledande system och aktörer.
Tryggt & robust

Ökad säkerhet och kontroll

Parakey Accessplattform säkerställer att endast rätt person, vid rätt tid har access till rätt garage.

 • Detaljerade passage- och händelseloggar.
 • Temporära accesser som återkallas per automatik. 
 • Fungerar offline, med rätt behörighet kommer man alltid in.
Smidig administration

Administrera på distans

Från Parakey Webbportal skickas mobila nycklar med några få knapptryck från din dator, platta eller mobil. Sätt restriktioner för vilka tider och dagar en unik nyckel ska gälla. 

 • Ge snabb, temporär access.
 • Automatisk onboarding av nya parkörer.
 • Inbyggd support för både administratör och parkör.

Företag som använder Parakey

Lätt att integrera

Koppla samman olika system och aktörer

Parakey är utvecklat för att effektivt kopplas samman med andra system. Resultatet är automatiserad nyckelhantering genom kopplingar mot marknadens ledande system och aktörer för parkering. 

 • Koppling mot Giant Leap, Apcoa, Aimo Park, Parkera.se.
 • Nya affärs- och intäktsmöjligheter. 
 • Reducerar manuell hantering.

Parakey gör det enklare att parkera hos LKPAB

“Med Parakey får vi bättre kundnöjdhet, mer flexibilitet, mindre administration och tekniska besvär. Vi har idag Parakey i alla våra Mobilitets Hus.”

- Armin Memic, Driftchef LKPAB

Funktioner som nyttjas

Automatiserad nyckelhantering via API
Detaljerade händelseloggar
Mobila nycklar med tidsrestriktioner
Manuell administration på distans
Mobil access

Access utan lämna bilen

Med Parakey App är mobilen parkörens digitala fjärrkontroll.

 • Ingen fysisk fjärrkontroll eller tagg behövs.
 • Fungerar offline, med rätt behörighet kommer man alltid in.
 • Lång räckvidd, öppna garaget utan att lämna bilen.


Vill ni använda Parakey i er verksamhet?

Hör av er så berättar vi mer!