“Integrationen är en tiopoängare!” – Slättö om Parakey & Avy

Med integrationen mellan Parakey och Avy har Slättö automatiserat sin nyckelhantering i samband med in- och utflyttning i en fastighet i Vega.
Cécilia Rubinstein
Head of Marketing
June 4, 2024
A blurred image of a residential property with Parakey's, Slättö's and Avy's logos in the foreground

Bild: Slättö

I sin nyproducerade fastighet i Vega, söder om Stockholm, har Slättö automatiserat sin nyckelhantering i samband med in- och utflyttning. Det har möjliggjorts av integrationen mellan Parakeys lösning för mobil access och boendeplattformen Avy.

“Det digitala ekosystemet och att vara en del av att knyta ihop det är jätteviktigt för oss. Därför är en väldigt viktig del av vårt uppdrag att vår produkt kan integreras med den hårdvara som finns i fastigheter och integrationen mot Parakey är ett väldigt bra exempel på detta”, säger Joacim Gustafsson, VD på Avy, som jobbar med att utveckla den digitala kundresan för bostadsbolag och förvaltare via sin boendeplattform.

Integrationen mellan Avy och Parakey har initialt fokuserat på två delar:

  1. Möjligheten att boka till exempel en tvättstuga, takterrass eller bastu och automatiskt få mobil access till den bokade ytan.
  2. Digital nyckeldistribution, där en ny hyresgäst automatiskt får en mobil nyckel via Parakey vid inflyttning och på motsvarande sätt att hyresgästen som flyttar ut inte längre har access.

Det är den sistnämnda delen som Slättö nyttjar för allmänna utrymmen såsom entré, barnvagnsrum och cykelrum i en fastighet i Vega.

“Noll nyckelhantering”

När Slättö tecknar ett hyresavtal med en ny hyresgäst i sitt fastighetssystem får Avy automatiskt information om avtalet – vem som flyttar in och när – och hyresgästen får automatiskt en inbjudan att börja använda Parakey den dagen som hyresavtalet börjar gälla.

“Det innebär dels att vi erbjuder en digital och bra lösning för den boende, dels att vi minimerar administrationen. Det blir noll nyckelhantering för de allmänna dörrarna i huset”, säger Oskar Gustafsson som jobbar på Slättös förvaltningsavdelning för deras bostadssegment.

Oskar Gustafsson, Slättö & Joacim Gustafsson, Avy
Oskar Gustafsson, Slättö & Joacim Gustafsson, Avy

Slättö är ett Private Equity-bolag med fokus på fastighetsinvesteringar i olika segment, bland annat bostäder. De har i sin uthyrning och förvaltning av sina fastigheter visionen att alltid utveckla, förädla och digitalisera dessa fastigheter. Det ledde de till att vara med som kravställare för integrationen mellan de båda Proptech-bolagen.

"Vi har en hyreslag att förhålla oss till”, förklarar Oskar. “Om en hyresgäst flyttar in den första dagen i månaden så får hen normalt sett nyckeln klockan 12:00 på sin tillträdesdag, och den utflyttande hyresgästen har enligt hyreslagen rätt att ha kvar sin nyckel till klockan 12.00 dagen efter hyrestidens utgång. Detta fick vi till med Parakey och Avy. Det är en toppen lösning, jag kan inte säga annat än att det är en tiopoängare.”

Han fortsätter: “Det hjälper oss resursmässigt, vi kan lita på produkten och vi levererar en bra service till våra boende, så att det finns flera mervärden i det här.” 

“Det finns mycket tid att hämta”

Det är tydligt att Slättö är öppna för nya former av digitala lösningar och att Oskar själv är väldigt för det, men han understryker vikten av att det ska generera mervärde för de som fastighetsägare och de boende.

“Det är fortfarande delvis konservativt generellt i fastighetsbranschen och där måste man nog bara våga lite mer och se nya lösningar, för det finns mycket tid att hämta och mycket besparingar som också ger ökat värde i hela värdekedjan”, säger han.

Det är svårt att säga exakt i kronor, men indirekt blir det en kostnadsbesparing av att inte behöva tillsätta resurser på nyckelhantering, menar Oskar. Han lyfter också att besparingen blir större ju fler fastigheter man nyttjar den automatiserade lösningen på, men att det ger positiv effekt direkt från den första fastigheten. I nyproducerade bostadsfastigheter är generellt omflyttningshastigheten högre vilket genererar fler omflyttningar och effekten visar sig än mer där.

"Tid är pengar och det är där vi ser den största fördelen. Vi vet att nyckeln skickas ut, vi behöver inte lägga någon tid på det. Då kan man fokusera på annat i kärnverksamheten.”

“Hyra ut!”, inflikar Joacim.

“Uthyrning, såklart. Och våra externa förvaltningspartners ute i fastigheterna behöver inte tänka på det heller. Det besparar ju dem tid också”, säger Oskar.

Utöver tids- och kostnadsbesparingar ser Oskar även servicen mot de boende som det största värdet med mobil access och automatiserad nyckelhantering. Han skulle verkligen rekommendera lösningen till andra fastighetsbolag.

“Det har flutit på hur bra som helst. För oss är det guld värt och det upplevs bra av våra boende.”

A man holding an iPhone with the Slättö app open
Slättös boendeapp. Bild: Slättö

Avy ser att efterfrågan på mobil access växer stadigt och Joacim gillar att det finns en kontinuitet i behovet – någon ska alltid in någonstans eller flytta in på ett nytt ställe. Med integrationen mot Parakey har de ökat servicen i sitt erbjudande.

“Väldigt kul att höra att lösningen funkar så bra som du upplever, Oskar”, säger Joacim.

Avslutningsvis lyfter Oskar säkerhetsaspekten med mobil access:

“Vi vill också försöka minimera antalet nycklar och portkoder. Dels för att öka säkerheten för våra boende, men också för att vi ska ha koll på våra fastigheter på ett enklare sätt.

A blurred image of a residential property with Parakey's, Slättö's and Avy's logos in the foreground

“Integrationen är en tiopoängare!” – Slättö om Parakey & Avy

Med integrationen mellan Parakey och Avy har Slättö automatiserat sin nyckelhantering i samband med in- och utflyttning i en fastighet i Vega.
Tobias Thorén, grundare och driftansvarig på Paréa

Nya möjligheter hos coworkingarenan Paréa med Parakey

Paréa har implementerat mobil access från Parakey för att kunna spara tid, kostnader och utöka sitt erbjudande med hjälp av nya affärsmodeller.

Edsvikens Larm: “Parakey är tryggt hela vägen”

Edsvikens Larm är en installatörsfirma med starkt Parakey-fokus som fick äran att göra Sveriges första installation av Parakey Door Handle.
Moa Gamlin, Community Manager A house Börshuset

A house först i Sverige med Parakeys digitala handtag

1 februari öppnade A house en ny coworking i Slakthusområdet. Där är de först i Sverige med att använda Parakeys digitala handtag med mobil access.
Amir Noghabai, Head of Partnerships på AGV

Smidig process med mobil access hos AGV

AGV implementerade Parakey 2021 och har därigenom sparat både tid och kostnader.
Emma Lööf Björnram från Parakey tillsammans med Homan Tehrani, VD på IOFFICE

Parakey skapar maximal livsglädje hos IOFFICE

Vi har pratat med entreprenören bakom IOFFICE, Homan Tehrani, för att höra mer om deras upplevelse av Parakey och hans tankar om digitalisering.