Att kravställa digitala lås - #1 Målsättning och värdeskapande

Detta är en serie av blogginlägg som hjälp i kravställningen av digitala lås. Första inlägget i serien handlar om vilka värden digitala lås ska skapa
Jonas Arvidsson
CEO & Co-Founder
February 17, 2021

Mobil access och digitala lås accelererar i allt högre takt på säkerhetsmarknaden. Att bli kvitt den traditionella nyckelhanteringen, reducera kostnader och skapa nya affärsmodeller är några av de faktorer som driver efterfrågan. Men vart ska man börja i sin kravställning av digital låslösning?

För den enskilde konsumentens lägenhet eller villa baseras valet mellan olika lösningar mer efter pris, tycke och smak. Men för fastighetsägare och företag som ska hantera 100-tals eller rentav 10,000-tals lås och brukare (användare) blir kravställningen och frågorna allt fler. För företag är målsättningen med mobil access en av de viktigaste delarna för att välja rätt lösning efter behov.

Låt oss först definiera vad ett digitalt lås är och skillnaderna mellan dem.

Vad är ett digitalt lås?

Marknadens olika leverantörer har olika definitioner av vad ett digitalt lås är, exempelvis; ett lås som styrs via ett passersystem, lås som kan öppnas med mobilen och pinkoder, eller rent av en synonym till ett “smartlås” för konsumentmarknaden. 

Parakeys definition är “ett elektriskt lås som öppnas med mobilen och där all teknik huserar i låset”.

Skillnader mellan digitala lås

Låsen kan delas upp i två kategorier om vi utgår från skillnaderna mellan de lås som rimmar väl med Parakeys definition av vad ett digitalt lås är: 

 1. Konsumentlås - Dessa är de vanliga misstänkta som kan köpas i butiker likt Elgiganten. De används i samband med hemautomation och låter den enskilda ägaren låsa upp sin villa.
 2. Professionellt digitalt lås - Används av företag likt fastighetsbolag vilka ska hantera större volymer av lås och brukare, uppfylla försäkringskrav, automatisera och fördela nyckelhanteringen till hyresgäster.
table of differences between a professional digital lock and digital locks for the consumer market

Ägandeskapet av det professionella digitala låset ligger hos företaget eller fastighetsbolaget vilka låtit utrusta lokaler, utrymmen och lägenheter med digitala lås. Vilket är en stor skillnad mot konsumentlåsen där brukaren själv gör inköp, innehar ägandeskapet och administrerar mobila nycklar via en smartphone-app. 

Att kunna hantera mobila nycklar och användare i stor skala via webbportal, integrationer och fördelad administration till respektive hyresgäst är något som särskiljer det professionella digitala låset. Konsumentlåsen kan mer eller mindre endast hanteras via en smartphone-app i en begränsad skala om ca 5 lås och 10-20 användare. 

Något som särskiljer låsen ytterligare är livslängden och kvalitén. Därav är de professionella digitala låsen av industriell kvalité för att minimera underhåll och för att de ska vara driftsäkra under betydligt längre perioder.

Vilka värden ska de digitala låsen skapa?

Kravställningen på produkter och digitala lås ser olika ut beroende på olika användningsområden och målsättning. Genom att backa bandet och ställa sig frågan vilka värden de digitala låsen ska skapa och de problem och utmaningar som ska minimeras kan utfallet av kravställningen bli vitt skild. 

Som Nordens största leverantör av mobil access till företag har vi hjälpt våra kunder att realisera värden och målsättningar;

Kostnadsbesparing och effektivisering

Nycklar som ska lämnas ut och återfås. Taggar som tappas bort och behöver omprogrammeras. Och Excel-listan över vem som har och ska ha access vart - är den uppdaterad? Hos flertalet fastighetsbolag kan uppemot 40% av en förvaltares tid gå till nyckelrelaterade frågor. 

Genom att skicka mobila nycklar till brukare reduceras behovet av att dela ut fysiska nycklar och taggar helt. Om möjligheten finns att fördela rättigheten till de enskilda hyresgästerna (kommersiella som boende) att hantera mobila nycklar på egen hand minskas nyckelhanteringen dramatiskt. 

För att ytterligare reducera kostnader kan mobil access även nyttjas till att minimera “bomkörningar” för externa entreprenörer i fastigheter. Ofta kan man som fastighetsägare räkna hem eventuella månatliga tjänstekostnader för mobil access i en fastighet på endast en “bomkörning”.


Realisera nya intäktsmöjligheter och affärsmodeller

En tydlig trend är att kunna kapitalisera ytterligare på sina fastigheter och lokaler. Då behovet av att lämna ut fysiska nycklar helt försvinner öppnas stora möjligheter att förverkliga nya affärsmodeller. De mest populära modellerna vi ser hos våra kunder idag är;

 • Erbjuda “nyckelfärdiga” lokaler där mobil access och larm ingår mot en hyresökning för den kommersiella hyresgästen.
 • Erbjuda helt inflyttningsklara lokaler med korttidskontrakt. Lokalerna är fullt möblerade där den kommersiella hyresgästen betalar en ökad månadshyra för servicen. För att markant minska administrationen av in- och utflytt nyttjas fördelad administration där hyresgästen själv hanterar sin personal samtidigt som fastighetsägaren har makten att spärra samtliga mobila nycklar vid utflytt.
 • “Smarta lås” för hyresrätter mot en hyreshöjning.
 • Bokningsbara utrymmen som konferensrum och föreningslokaler. I samband med bokningen av utrymmet tas en bokningsavgift ut samtidigt som en mobil nyckel skickas ut automatiskt och endast gäller under den bokade tiden.

Ökad kundnöjdhet och uppskattad hyresvärd

Som fastighetsägare blir det allt viktigare att ha hyresgästen i fokus, underlätta deras vardag och erbjuda digitala lösningar.

För lägenhetsinnehavaren kan det vara enkelheten att boka en föreningslokal och direkt kunna få tillgång eller kunna dela ut en mobil nyckel till familjemedlemmar och gäster.

För den kommersiella hyresgästen att kunna hantera den egna personalens access och gäster till kontoret via några få knapptryck är en klar förbättring mot att kontakta förvaltaren för ytterligare taggar.


Ökad säkerhet och hantering av data

Pinkoder och taggar som hamnar i orätta händer är sedan länge en oro och återkommande huvudvärk. Det har aldrig varit enklare att markant öka sin säkerhet genom att se till att rätt nyckel är i rätt händer med hjälp av digitala lås. 

I och med införandet av GDPR har datahantering och personlig integritet aldrig varit en viktigare fråga. Baserat på de värden och tjänster som digitala lås ska berika är det extra viktigt att veta att den valda leverantörer och de digitala låsen efterlever och skyddar personlig data.

----------

Hur införandet av digital och mobil access motiveras och vilka värden som anses prioriterade varierar såklart från kund till kund. Hur långt man har kommit i transformation till digitala lösningar, anpassat sin organisation efter nya möjligheter och fokus på nya affärsmodeller spelar även in. Vi hoppas att detta blogginlägg kan vara en hjälp på vägen när det kommer till att sätta upp mål för implementeringen av digitala lås och mobil access.

Kravställning av digitala lås

Med insikten av vad ett professionellt digitalt lås är och en målsättning om vad de ska realisera för värden ger vi oss in i flertalet kommande inlägg i kravställningen av digitala lås. 

 • Hantering av mobila nycklar och lås från mindre till stor skala.
 • Integrationer till system och automatiserad nyckelhantering
 • Vikten av användarvänlighet, support och “onboarding”
 • Hur installation spelar roll i storskalig utrullning
 • IT-säkerhet, robusthet och datahantering.

Håll utkik efter kommande inlägg i serien genom att följa Parakey på LinkedIn eller Parakeys Blogg och nyhetsbrev.

Stay safe! - Jonas, VD och medgrundare av Parakey

Vidare till inlägg #2.1 Administration av digitala lås
Jonas Arvidsson
February 17, 2021

Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.

Att kravställa digitala lås - #2.1 Administration av digitala lås

Del 2.1 tar upp vad man bör ha i åtanke för kravställningen gällande nyckelhantering och administration av digitala lås.

Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.

Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.