Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.
Jonas Arvidsson
CEO & Co-Founder
June 4, 2019

Digital resa är ett, av många, buzzword som det predikas kring om vad man ska tänka på, hur man börjar och vad som ska åstadkommas. Ett gemensamt innehåll gällande vad man ska ha i åtanke är att sätta upp mål gällande vad som önskas uppnå med digitala lösningar. Därefter se över sin nuvarande status och var i resan man befinner sig. Med dessa två variabler definierade blir det enklare att se vad som behöver göras och vilka digitala verktyg det finns på marknaden som kan motsvara behovet.

Digitala parkeringstillstånd

För låsta parkeringsgarage, där man tillåter att parkörer kan abonnera en plats under en längre tid, är ett första steg i en digital resa att implementera och börja använda sig av digitala parkeringstillstånd. Med digitala parkeringstillstånd ges parkören möjlighet att kunna söka plats, boka platsen och skriva ett avtal online vart den än befinner sig så länge det finns tillgång till internetuppkoppling.

Fysiska lappar besparas in vilket underlättar både för parkören och parkeringsoperatörer, istället registreras fordonets registreringsskylt online och parkören behöver inte längre ha i åtanke att lägga lappen synligt i framrutan. Digitala parkeringstillstånd förkortar inte bara hanteringen och utfärdanden av digitala tillstånd, det get även en bättre översikt över tillgängligheten och beläggningen i parkeringsgaragen. Med en mer precis och rättvis bild över tillgängligheten i ett garage kan parkeringsoperatören optimera sina ytor på ett mer effektivt sätt.

Med hjälp av digitala verktyg har signering för avtal förflyttats från ett analogt tillvägagångssätt till ett digitalt utförande, där parkören genomför e-signering online tillsammans med sitt mobila bank-id. Då avtalsprocessen numera kan kan hanteras digitalt sparar både parkören samt parkeringsoperatören in tid då en fysisk förflyttning inte längre nödvändig.

Automatisk uthyrningsprocess

Ett digitalt parkeringstillstånd effektiviserar och förenklar de första stegen i en uthyrningsprocess för parkören samt internt för parkeringsoperatören. Det sista steget som gör att parkören faktiskt kan låsa upp och parkera sitt fordon sker vanligtvis analogt med hjälp av en fysisk tagg eller fjärrkontroll. Enkelheten med att kunna få ett automatiskt flöde genom hela uthyrningsprocessen bromsas upp då öppningssättet som många parkeringsbolag erbjuder sina parkörer innebär en fysisk förflyttning. Administrationen för taggar och fjärrkontroller är även en kostsam post för parkeringsoperatören. Inköp samt kostnaden för arbetstiden räknas in vid varje utfärdande, vilket kan innebära att vid borttappad tagg eller fjärrkontroll blir parkören debiterad då parkeringsoperatören behöver utfärda på nytt.

Parakey har sedan tidigare använts av många låsta parkeringsgarage runt om i landet. Efter dialog med flera parkeringsoperatörer och verksamheter har utvecklingen lett till att Parakey’s system med mobila nycklar har integrerats med affärssystem för digitala parkeringstillstånd. Nedan sammanställer vi leverantörer av digitala parkeringstillstånd som kopplat ihop sitt system med Parakey’s mobila nycklar:
- Giant Leap
- Parkera.se (drivs av Smspark).

I de tre första stegen av uthyrningsprocessen fyller parkören själv i relevant information som parkeringsbolaget behöver, samma information används sedan för att skapa en mobil nyckel till den enskilda parkören. När parkören får en bekräftelse på uthyrningen av parkeringsplatsen i det låsta garaget skickas en mobila nyckel per automatik. Med mobila nycklar behöver varken parkören eller parkeringsbolaget göra någon fysiska förflyttning, istället skickas en nyckel digitalt, på sekunden till parkören. Kontrollen från parkeringsbolagen blir mycket bättre då den mobila nyckeln skapas med tidsrestriktioner utefter uthyrningsperioden, exempelvis om en parkör har valt att abonnera en plats från första juli till den sista juli så är den mobila nyckeln endast aktiv under denna tidsperioden.

Tillsammans med Parakey och ett utav tidigare nämnda system kan nyckelhanteringen numera försättas på autopilot där handpåläggningen för administration och hantering blir avsevärt mindre samtidigt som det blir enklare och ger en bättre upplevelse för den enskilda parkören.

Skulle ni vara intresserade för att höra hur mobila nycklar skulle kunna göra det enklare för era parkörer och effektivisera er verksamhet?

Jonas Arvidsson
June 4, 2019

Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.

Att kravställa digitala lås - #2.1 Administration av digitala lås

Del 2.1 tar upp vad man bör ha i åtanke för kravställningen gällande nyckelhantering och administration av digitala lås.

Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.

Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.