Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.
Jonas Arvidsson
CEO & Co-Founder
December 4, 2018

Välja ett nytt passersystem som passar ens egna unika verksamhet är för vissa ett enkelt och roligt projekt medan andra uppfattar det som jobbigt och tidskrävande. Det är många faktorer som spelar in gällande tidsåtgången och projektets omfattning. Vare sig man tycker det är enkelt eller jobbigt finns det fallgropar. Vi har listat några saker man bör tänka igenom för att undvika dessa fallgropar.

Funktion och lösning

När man går i tankarna att investera i ett passersystem, vare sig det är ett nytt eller utbyte av ett gammalt är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla och problem det ska lösa. Skriv en lista med de punkter ni värdesätter exempelvis; användarvänligt administrationsgränssnitt, dela ut temporära eller hantera en större mängd nycklar. Därefter kan man börja sondera terrängen och se över vilka fabrikat man vill titta närmare på.

Säkerhet och hantering av data

Ett passersystem hjälper till att upprätthålla säkerheten. Man får kontroll över sina passager och kan se vem som har fått tillgång och behörighet att komma in i fastigheten. Loggar över vem som passerat var och när ger en bättre överblick.

Var också noga med att veta att den leverantör till systemet ni väljer även tänker på IT-säkerheten som helhet. Det är inte bara “säkerheten mellan tagg/passerkort/mobil och läsaren vid dörren” man endast ska tänka på. Se även till att leverantören uppfyller GDPR över all data som genereras, du som kund vill inte stöta på några oegentligheter. Diskutera vilken typ kontroll ni själva är i behov av och ställ sedan de olika systemen emot varandra för att se vilka som uppfyller era krav.

Administration och nyckelhantering

Vare sig det gäller för kontoret, garaget, fastigheten eller träningsanläggningen är administreringen en stor del av driften för ett passersystem. Hanteringen av vilka personer som ska ha behörighet och ej ser olika ut för alla passersystem. Något som ofta glöms bort är just administrationen och att den kan vara väldigt tidskrävande.

Använder systemet taggar eller passerkort så finns det behov att överlämna en lite plastbit personligen till den som ska ha tillträde till ett låst utrymme. Har systemet möjlighet att använda mobilen som nyckel kan man spara mycket tid och pengar. Ofta kan man skicka en eller hundratals mobila nycklar på sekunder från en webbportal. Undersök också möjligheten för integration mot andra produkter, såsom bokningssystem, för att automatisera delar utav nyckelhanteringen. Du kan med andra ord låta nyckelhanteringen sköta sig helt själv.

Skalbarhet

Investera inte bara i ett system som uppfyller behoven för stunden, tänk långsiktigt! Hur kommer verksamheten se ut om x antal år? Planerar ni att öka antal anställda är det en god sak att kika kostnaden blir när man vill addera nya användare och hur många systemet klarar av. Företaget kommer kanske expandera med fler kontor och fastigheter? Kika efter ett system som kan appliceras på fler områden så att man inte behöver administrera från olika program utan kan ha allt i ett.

Budget

Vad är ni beredda att investera i ett nytt passersystem? Räkna på vad ni klarar av för att betala för ett nytt passersystem och hur länge ni planerar att det ska användas. Glöm inte heller att ta med hur många passager som passersystemet ska vara inkopplat på, det är en drivande kostnadsfaktor.

PS. Sitter det elektriska lås eller passersystem sedan tidigare är mycket av arbetet redan gjort vilket håller kostnaderna nere.

Kontakta gärna oss på Parakey om ni vill få mer information om hur mobila nycklar skulle fungera på just er verksamhet.

Jonas Arvidsson
December 4, 2018

Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.

Att kravställa digitala lås - #2.1 Administration av digitala lås

Del 2.1 tar upp vad man bör ha i åtanke för kravställningen gällande nyckelhantering och administration av digitala lås.

Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.

Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.