Parakey inleder strategiskt samarbete med Tmpl

Parakey inleder strategiskt samarbete med Tmpl, Sveriges ledande plattform för digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter

Tmpl och Parakeys samarbete syftar till att integrera Parakeys mobila nycklar i Tmpls plattform och därmed ge möjlighet till nya, säkra och innovativa tjänster för fastighetsmarknaden.

Digital och mobil access till gemensamma utrymmen, lokaler, kontor och lägenheter är en fråga som har stor aktualitet hos fastighetsaktörer i Sverige. Vinsterna av en digital lösning för hantering av behörigheter är uppenbara och skapar minskade kostnader för administration, ökar säkerheten samt skapar nya möjligheter till alternativa intäkter i fastigheterna. Genom samarbetet kommer funktioner i Tmpls plattform såsom exempelvis resursbokning och tjänsteleveranser att integreras med funktionalitet för tilldelning av mobila nycklar från Parakey. I en nästa fas skall man utvärdera hur “sällanaccess” till fastigheten kan förenklas, exempelvis för räddningstjänsten vid utryckning.

Samarbetet inleds med en integration av Parakeys funktionalitet i Tmpls plattform som under våren ska kunna implementeras hos kunder på den svenska marknaden för kontor och bostäder. Såväl Tmpl som Parakey är positiva och har nära dialog med det pågående initiativet i fastighetsbranschen som går under namnet Accessy.

–  Parakey är sedan starten skapat för att med enkelhet integreras i andra produkter och tjänster. Genom att berika varandras plattformar kan vi erbjuda våra gemensamma kunder digitala lösningar som både ger mervärde för hyresgäster såväl som effektivisering, kostnadsbesparingar och nya möjligheter för förvaltningen av fastigheter, säger Jonas Arvidsson, VD på Parakey AB.

–  Samarbetet med Parakey är ett naturligt steg för att kunna erbjuda våra kunder en sammanhållen lösning för mobil access och därmed förenkla livet ytterligare för de som nyttjar fastigheten. Vårt samarbete kommer även att vara en möjliggörare för att utveckla framtida tjänsteerbjudanden till fastigheten, säger Henrik Svanqvist som är VD på Tmpl.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Arvidsson, VD, Parakey
jonas@parakey.co
+46 73 183 66 66

Henrik Svanqvist, VD, Tmpl
henrik.svanqvist@tmpl.se
+46 72 205 04 64

Om Parakey

Parakey AB utvecklar och saluför en plattform för digital nyckelhantering och ser till att rätt person vid rätt tid ges access till låsta utrymmen med en smartphone som mobil nyckel. Parakey har idag över 100 000 registrerade användare och Sveriges största leverantör av digital nyckelhantering med mobil access för företag. Mer information finner du på parakey.co

Om Tmpl

Tmpl utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med vår plattform kan du direkt i mobilen kommunicera och få information från din fastighetsägare / bostadsrättsförening, göra felanmälan, boka eller dela resurser, läsa av din energiförbrukning och beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala. Mer information hittar du på tmpl.se

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet