Kommersiella fastigheter

Effektiv nyckelhantering för hela bestånd

Reducera manuell administration, kostnadseffektivisera och skapa en positiv kundupplevelse med mobil access.

Digital accessplattform

Öppen och värdeskapande plattform som möjliggör kostnadseffektiv automatisering av accesshantering.

Oändligt skalbart

Stödjer nya/olika affärsmodeller. Inga begränsningar gällande antal användare, dörrar, fastigheter.

Delegerad accesshantering

Flexibel administration genom delegering inom organisationen, till hyresgäster eller entreprenörer.
Mobil access

Inga fysiska nycklar eller taggar

Med Parakey App är mobilen användarens digitala nyckelknippa. På sekunder skickas digitala nycklar med rätt behörigheter till användaren via Parakey Accessplattform.

 • Samla alla accesser i en app.
 • Enkel och effektiv administration.
 • Spara tid och pengar.
Anpassningsbart

Nya och olika affärsmodeller

Flexibilitet i Parakey Accessplattform möjliggör anpassning av access efter nya uthyrningsformer.

 • Stödjer flexiblare/kortare hyreskontrakt.
 • Multipla affärsmodeller kan hanteras i samma fastighet/licens.
 • Bidrar till att öka nyttjandegrad och belägga outnyttjade ytor.

Företag som använder Parakey

Lätt att integrera

Koppla samman olika system och tjänster


Parakey är utvecklat för att effektivt integreras med andra produkter, system och tjänster. Resultatet är automatiserade flöden.

 • Automatiserad nyckelhantering utifrån roller, rättigheter eller behov.
 • Nya affärs- och intäktsmöjligheter.
 • Reducerar manuell hantering/administration.

Låter hyresgäster hantera egen personal

"Tillsammans med Parakey erbjuder vi våra hyresgäster snabb och enkel mobil access till våra fastigheter. Våra hyresgäster administrerar själva sin personal och dess mobila nycklar"

- Johan Boiardt, Teknisk förvaltare Hufvudstaden

Funktioner som nyttjas

Delegerad nyckelhantering till hyresgäster
Bulkhantering av användare & nycklar
Detaljerade passageloggar
"Blippa sig in" via NFC-sticker
Händelseloggar för analys

Ökad säkerhet och kontroll

Parakey Accessplattform säkerställer att endast rätt person, vid rätt tid har access till rätt fastighet eller låsta utrymme.

 • Detaljerade passage- och händelseloggar.
 • Se och analysera rörelsemönster och nyttjandegrad i mina fastigheter.
 • Fungerar offline, med rätt behörighet kommer man alltid in.


Vill ni använda Parakey i er verksamhet?

Hör av er så berättar vi mer!