Svepark Konferens 2019

Parkeringsbranschen befinner sig i en tid av digitalisering, där aktörerna inom branschen behöver smarta lösningar för att deras verksamheter ska bli säkrare och mer effektiva samtidigt som användarvänligheten för kunden står i fokus så att denne får en god upplevelse. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid driften av ett garage, men något som är ofrånkomligt är en effektiv in- och utpassering åt parkörerna. Fjärrkontroller och fysiska taggar har sedan en tid tillbaka funnits på marknaden och gjort garagen och parkeringshusen mer mobila, men svårigheterna att hålla kostnaderna nere samt inneha kontrollen vem som har access och inte är en återkommande utmaning. Med mobila nycklar som access-lösning gentemot de enskilda parkörerna har parkeringsaktörerna fått en mer flexibel lösning att nyttja för att effektivisera sin verksamhet. Aktörer som i nuläget använder Parakey och mobila nycklar till sina parkeringshus och garage återfinns exempelvis Q-Park, LKP AB, Göteborg Stads Parkering och APCOA.

Samarbetspartner till Svepark

Under början av 2019 tog vi beslutet att bli samarbetspartner till Svepark, en idéel sammanslutning av kommuner, kommunalt- och privatägda parkeringsföretag. Vi är oerhört glada att få vara delaktiga i Svepark för att ta lärdom om vilka utmaningar branschen står inför samt få inspiration från vad andra leverantörer arbetar med. Bland de parkeringsaktörer i vårt avlånga land ser vi en större efterfrågan på digitala lösningar som effektiviserar verksamheten och ger en bättre upplevelse till parkören. Vi ser ett stort värde i att få vara med i sammanhanget och få en tätare dialog med aktörerna och öka förståelsen för marknadens efterfrågan och utmaningar med direkta insikter.

Utställning på konferensen

Under 22-24 maj inträffar Sveparks konferens i Göteborg. På Lindholmen Science Park kommer Sveparks medlemmar, besökare, samarbetspartners och andra utställare att samlas under ett och samma tak. Konferensens tema handlar om parkeringens roll i framtidens mobilitet. Under konferensen kommer vi tillsammans med massa andra spännande företag inom parkering att finnas på plats för att diskutera hur accessen till garage ser ut idag och hur den kan se ut i framtiden.

Ni hittar oss vid monter 33. Vi kommer även vara närvarande under studiebesöket hos Mölndals Parkering, visar upp sitt parkeringshus vid Mölndals Galleria, där vi kommer presentera hur just Mölndal använder Parakey till sina parkörer.

Skulle ni vara intresserade för att höra hur mobila nycklar effektiviserar och förenklar inpasseringen både för er själva samt era parkörer? Klicka in här för att boka in ett samtal eller skicka en förfrågan till sales@parakey.co

Nyhet under konferensen

Vi kan med spänning berätta att vi under konferensen kommer släppa en nyhet. Utan att avslöja för mycket kring nyheten kan vi nämna att det berör ett annat innovativt företag som underlättar och effektiviserar verksamheten för parkering. För parkeringsaktören skapas det möjligheter för automatisering inom verksamheten där processen i dagsläget kräver mycket handpåläggning och administrativt arbete. Nyheten kommer även gynna den enskilda parkören, då denne kommer få en innovativ upplevelse som förenklar och ger en smidigare användning, kontra hur det ser ut och fungerar idag.

Vi ses på Svepark Konferens 2019!


Länk till konferensen: Svepark konferens 2019

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet