Så sparar du tid och resurser med mobil access

Nycklar som ska lämnas ut och återfås. Taggar som tappas bort och behöver omprogrammeras. Och Excel-listan över vem som har och ska ha access vart - är den uppdaterad? Nyckelhantering - som det i mångt och mycket fortfarande ser ut idag - är tidskrävande. Och inköp av passagelösningar och lås med tillhörande fysiska nyckelbärare är kostsamma. Det finns alltså både tid och resurser för dig som fastighetsägare att spara med mobil access.

Ge och återta access på sekunder

Med mobil access är det lika smidigt att distribuera en som tusentals mobila nycklar. På bara några sekunder kan du förse nya hyresgäster med rätt access och sedan kan du lika enkelt se vem som har access vart. Om någon bara ska ha access temporärt sätter du en tidsbegränsning på den mobila nyckeln och slipper sedan oroa dig för fysiska nycklar och taggar som någon glömmer att lämna tillbaka. Du sparar tid och därmed också pengar på en nyckelhantering som bara flyter på. 

Automatisera nyckelhanteringen

Och ännu smidigare kan det bli! Ett integrationsvänligt och icke-proprietärt system gör nyckelhanteringen ännu enklare - genom att sätta den på autopilot. Kärnan i en mobil accessplattform är ett öppet API som gör det möjligt att integrera med t ex ett fastighets- eller affärssystem. Då hämtas data om in- och utflyttningar automatiskt och access tilldelas och återtas utan att ta tid från din arbetsdag.

Saknas tid eller utvecklarresurser för att genomföra integrationen finns andra enkla sätt att tillgå. En redan befintlig sammankoppling till integrationshuben Zapier låter den som är mindre bevandrad i kod att sätta ihop automatiserade nyckelflöden med drag and drop.

Snabb installation som reducerar onödig elektronik

Omfattande kabeldragningar för att sjösätta en passagelösning är snart ett minne blott. Väljer du mobil access från Parakey är hårdvaran snabbt installerad, utan onödig elektronik eller behov av infrastruktur för uppkoppling mot internet (hårdvaran fungerar offline med Bluetooth LE). 

Installationen av Parakey Styrbox, som kan kontrollera alla former av elektromekaniska lås, görs av installatör. Ett redan installerat passersystem kan behållas om så önskas och Styrboxen fungerar då sida vid sida med detta. Bara att byta ut taggarna mot mobila nycklar!

När det kommer till det professionella digitala låset Parakey PDL kan installationen genomföras av egen personal hos fastighetsägaren. Om en “innerdörr” som digitaliseras med Parakey PDL (t ex en lägenhets-, förråds- eller konferensrumsdörr) har dubbelt återfjädrande trycken och vred med returfjäder kan dessa liksom cylindern återanvändas och kräver då inga nya inköp av behör.


Det finns som ovan beskrivet både tid och resurser att spara för er som fastighetsägare. Dessutom slipper hyresgästerna fler nycklar, taggar och koder att hålla reda på. 

Vill du veta mer om Parakeys lösning och hur den kan bidra till tids- och kostnadsbesparingar i er verksamhet? Hör av dig!


Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet