Ännu mer hållbara fastigheter med mobilen som nyckel

2019 stod bygg- och fastighetssektorn för 21% av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Boverket). Hur kan då införandet av mobil access bidra till att minska branschens miljöpåverkan?

Fastighetsägarna beskriver miljömässig hållbarhet i fastighetsbranschen med exempelvis “låg miljöpåverkan vid nyproduktion” och “låga utsläpp från förvaltning och transporter till fastigheter”. De skriver också på sin hemsida att “utan ekonomisk hållbarhet är det inte möjligt att ta ett långsiktigt socialt och miljömässigt ansvar.” Hur kan då användandet av mobil access från Parakey bidra till en lägre miljöpåverkan, lägre utsläpp och sparade resurser?

Miljömässig hållbarhet med nyckeln i mobilen

Med nyckeln i mobilen kan vi eliminera produktion och transport av passerkort och taggar i plast. Dessutom försvinner också den fysiska nyckelutlämningen vid både inflyttning och serviceärenden, vilket minskar driftteknikers och andra medarbetares tid i bil. På så sätt sparar vi både jordens resurser, men också anställdas och bolags tid. Vår kund Revelop beräknar t ex att uppemot 40% av deras driftteknikers tid historiskt gått åt till hantering av traditionella lösningar som fysiska nycklar, passerkort och taggar.

photo of properties

Ju tidigare mobil access implementeras, desto bättre för miljön. I äldre fastigheter där man kanske bytt från ett traditionellt passersystem till ett annat för inte så länge sedan finns möjlighet att modernisera det befintliga systemet och att återanvända den infrastruktur som redan finns på plats – med vårt senaste tillskott, Parakey Slim, som också tar kostnadseffektiv mobil access till en ny nivå. 

Ekonomisk hållbarhet med mobil access 

Fastighetsägarna skriver också att ekonomisk hållbarhet i fastighetsbranschens fall handlar om att vara sparsam med resurser och att investeringar i fastigheter ska nyttjas på ett så effektivt sätt, och så länge som möjligt. 

Vårt professionella digitala lås Parakey PDL är certifierat att klara minst 200,000 öppningar, dvs. 30 år i en lägenhetsdörr. Låset drivs med fast spänningsmatning eller batteri, där batterilivslängden klarar upp till 30,000 öppningar. En prisvärd passagelösning som nyttjas över lång tid.

Alla Parakey-enheter (Parakey PDL, Parakey Styrbox och Parakey Slim) använder Bluetooth för att genomföra en dörröppning, vilket ökar robustheten enormt jämfört mot lösningar som kräver uppkoppling. Dessutom reduceras kostnader, speciellt vid större installationer, i och med att man slipper tillhandahålla internetuppkoppling till samtliga dörrar.

Summering: 3 sätt som mobil access bidrar till ökad hållbarhet

  • Eliminerar produktion och transport av passerkort och taggar
  • Minskade transporter i samband med inflytt och serviceärenden
  • Sparar tid, resurser och kostnader

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet