4 värden som automatiskt skapas med mobil access

I detta blogginlägg beskrivs fyra värden som automatiskt skapas när man som fastighetsägare implementerar mobil access.
Cécilia Rubinstein
Marketing
June 28, 2021

1. Minskad hantering av fysiska nycklar

Fastighetsbolag, coworking-aktörer, gymägare, parkeringsaktörer med flera - ja, de flesta av våra kunder lyfter just den minskade hanteringen av fysiska nycklar, taggar och passerkort som en huvudsaklig anledning till att de väljer att implementera mobil access. Att programmera, lämna ut och få tillbaka fysiska nyckelbärare tar mer tid än en tror. Hos merparten fastighetsbolag kan uppemot 40% av en förvaltares tid gå till nyckelrelaterade frågor. I pandemitider är det dessutom fördelaktigt att kunna dela ut och få access utan att behöva träffa någon fysiskt.

Så istället för att krångla till det loggar en administratör in i ett webbaserat gränssnitt och skickar ut mobila nycklar på några sekunder. Administratören kan då också sätta tidsbegränsningar på nycklar, för att sedan inte behöva tänka mer på när en nyckel ska återfås.

mobile app used to unlock doors


2. Reducerade kostnader

Inköp av passersystemlösningar med tillhörande fysiska nyckelbärare och omfattande kabeldragningar för att sjösätta systemet är kostsamt. Likaså tidsåtgången för att administrera det hela. Dessa kostnader sparas automatiskt in vid implementering av mobil access.

Parakeys hårdvara är snabbt installerad, utan onödig elektronik eller behov av infrastruktur för uppkoppling mot internet (hårdvaran fungerar offline med Bluetooth LE) och tilldelning av access görs med några få klick i ett användarvänligt gränssnitt, eller sköts helt automatiserat genom integration med affärs-, fastighets- eller bokningssystem.

3. Enklare och tryggare vardag för era hyresgäster och kunder

Med mobil access blir vardagen enklare även för era kunder. De som är verksamma i en kommersiell fastighet slipper memorera fler portkoder eller vänta in att en annan kollega kommer till jobbet när passerkortet råkat bli kvar hemma en stressig morgon (mobilen glömmer en inte så ofta). Hyresgäster kan enkelt dela ut en mobil nyckel till någon som kommer på besök eller boka gemensamhetslokalen och få access utan att behöva hämta ut en nyckel.  

Inga fler nycklar, taggar och kort att hålla reda på. Inga fler nycklar, taggar och kort på vift, vilket leder till en ökad trygghet i fastigheten.

four people having a conversation


4. Ökad säkerhet och kontroll

Som sagt - inga fler nycklar, taggar och kort på vift. Med mobil access har en administratör alltid full koll på vem som har access vart och när. I Parakey Webbportal finns loggar med hög spårbarhet gällande både passage och administration, och i enlighet med GDPR kan en administratör ställa in hur länge denna information ska sparas. En fastighetsägare som delegerat administration till sina hyresgäster kan bara se loggar gällande skalskyddet.

På Parakey är säkerhet vår högsta prioritet. Läs gärna vidare om hur vi säkerställer robusthet i vår plattform.

Redo att komma igång med mobila nycklar?


Cécilia Rubinstein
June 28, 2021

Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.

Att kravställa digitala lås - #2.1 Administration av digitala lås

Del 2.1 tar upp vad man bör ha i åtanke för kravställningen gällande nyckelhantering och administration av digitala lås.

Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.

Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.