4 värden med ett ouppkopplat lås med mobil access

Både vårt professionella digitala lås, Parakey PDL, och vår kontrollenhet, Parakey Styrbox, är offline, vilket innebär en dörröppning inte sker via internet utan via Bluetooth. Enheterna är förberedda för att kunna kopplas upp, men varken våra kunder eller vi ser idag behovet av detta. I detta blogginlägg förklarar vi varför en ouppkopplad enhet och dörrmiljö är det mest säkra, tillförlitliga och robusta valet för mobil access.

1. Ej beroende av internet

Med rätt (mobil) access ska man alltid komma in - även om man saknar internetuppkoppling vid öppningstillfället, vilket kan vara fallet i exempelvis garage eller om mobilsurfen helt enkelt råkat ta slut. Likväl skall inte ett digitalt lås eller dörrmiljö vara beroende av uppkoppling för att kunna fungera. 

Öppning av en Parakey-berikad dörr sker istället offline via Bluetooth och med högsta säkerhet. All kommunikation är tvåvägskrypterad, dessutom används unika öppningsmeddelanden vilket gör dem omöjliga att återanvända. 

2. Ökad säkerhet och tillförlitlighet

Att dörrmiljön inte är exponerad mot internet ökar också skyddet mot intrångsförsök och därmed även säkerheten i fastigheter och hos våra kunder.

För att öppna en Parakey-berikad dörr måste man befinna sig vid den aktuella dörren när man begär öppning i appen. Det går alltså av säkerhetsskäl inte att öppna på distans, vilket säkerställer att endast behöriga personer kommer in, till försäkringsbolagen glädje.

hand holding iphone showing parakey app


3. Lägre investeringskostnader

Att Parakeys hårdvara och dörrmiljöer är offline innebär vidare att det inte krävs någon investering i ytterligare hårdvara för bygga infrastruktur, vilket minimerar tid för både installation och underhåll samt materialinköp.

4. Nyckelhantering online

Lås upp offline, hantera mobila nycklar online. Hårdvaran och dörrmiljön behöver inte vara uppkopplad mot internet för att mobila nycklar ska kunna hanteras online via dator, platta eller mobil (användarvänligt admingränssnitt utlovas!).

man infront of laptop and mockup of parakey web portal


Intresserad av att digitalisera dörrar med Parakey?

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet