4 värden med ett ouppkopplat lås med mobil access

I detta blogginlägg förklarar vi varför en ouppkopplad enhet och dörrmiljö är det mest säkra, tillförlitliga och robusta valet för mobil access.
Cécilia Rubinstein
Marketing
December 13, 2021

Både vårt professionella digitala lås, Parakey PDL, och vår kontrollenhet, Parakey Styrbox, är offline, vilket innebär en dörröppning inte sker via internet utan via Bluetooth. Enheterna är förberedda för att kunna kopplas upp, men varken våra kunder eller vi ser idag behovet av detta. I detta blogginlägg förklarar vi varför en ouppkopplad enhet och dörrmiljö är det mest säkra, tillförlitliga och robusta valet för mobil access.

1. Ej beroende av internet

Med rätt (mobil) access ska man alltid komma in - även om man saknar internetuppkoppling vid öppningstillfället, vilket kan vara fallet i exempelvis garage eller om mobilsurfen helt enkelt råkat ta slut. Likväl skall inte ett digitalt lås eller dörrmiljö vara beroende av uppkoppling för att kunna fungera. 

Öppning av en Parakey-berikad dörr sker istället offline via Bluetooth och med högsta säkerhet. All kommunikation är tvåvägskrypterad, dessutom används unika öppningsmeddelanden vilket gör dem omöjliga att återanvända. 

2. Ökad säkerhet och tillförlitlighet

Att dörrmiljön inte är exponerad mot internet ökar också skyddet mot intrångsförsök och därmed även säkerheten i fastigheter och hos våra kunder.

För att öppna en Parakey-berikad dörr måste man befinna sig vid den aktuella dörren när man begär öppning i appen. Det går alltså av säkerhetsskäl inte att öppna på distans, vilket säkerställer att endast behöriga personer kommer in, till försäkringsbolagen glädje.

hand holding iphone showing parakey app


3. Lägre investeringskostnader

Att Parakeys hårdvara och dörrmiljöer är offline innebär vidare att det inte krävs någon investering i ytterligare hårdvara för bygga infrastruktur, vilket minimerar tid för både installation och underhåll samt materialinköp.

4. Nyckelhantering online

Lås upp offline, hantera mobila nycklar online. Hårdvaran och dörrmiljön behöver inte vara uppkopplad mot internet för att mobila nycklar ska kunna hanteras online via dator, platta eller mobil (användarvänligt admingränssnitt utlovas!).

man infront of laptop and mockup of parakey web portal


Intresserad av att digitalisera dörrar med Parakey?

Cécilia Rubinstein
December 13, 2021

Att kravställa digitala lås - #2.2 Kombinationer av gränssnitt och administrationssätt

Del 2.2 tar upp exempel på kunder till Parakey och kravställning samt en sammanfattande kravställningsmatris.

Att kravställa digitala lås - #2.1 Administration av digitala lås

Del 2.1 tar upp vad man bör ha i åtanke för kravställningen gällande nyckelhantering och administration av digitala lås.

Nyckelhantering på autopilot - Mer tid till annat

Digitala parkeringstillstånd och mobila nycklar möjliggör automatisering av en tidskrävande uthyrningsprocess.

Att tänka på vid val av passersystem

När man går i tankarna att investera i ett passersystem är det viktigt att tänka över vilka funktioner passersystemet ska fylla.