Parakey - Nästa generations passagesystem

Underlättar för både administratör och slutanvändare

Med nästa generations passagesystem kan vi äntligen få bort kostsamma nyckelkort, “taggar” och koder som lätt hamnar på villovägar. Parakey är företaget som gjort det möjligt att öppna låsta utrymmen med hjälp av en smartphone-app.

Framtaget med hjälp av lås-/larmfirmor och utvecklas tillsammans med slutkunder

Göteborgsföretaget har tagit fram en produkt med hjälp av larm- och låsinstallatörers önskningar samt utvecklar tjänster som efterfrågas på marknaden. Med dagens snabba utveckling och den stora efterfrågan på enkelhet, säkerhet, tillgänglighet, besparing av tid och kostnader så ser Parakey ett stort tomrum att fylla. Parakey levereras som en tjänst med ambitionen att alltid vara i framkant oavsett om det är idag, imorgon eller i framtiden.

Säkrare än dagens nyckelkort, koder och taggar

Parakey har lagt stor vikt i att bygga ett passagesystem som är säkert, enkelt att använda och ser trevligt ut för ögat att jobba i. Kunden har alltid de senaste säkerhetsuppdateringarna och systemet i sig är säkrare än dagens nyckelkort, koder och "taggar" då Parakey använder sig utav hårdkryptering genom hela kedjan.

Hur fungerar Parakey?

Via Parakeys webbportal (eller API) får molntjänsten instruktioner om vem en digital nyckel ska skickas till. Den digitala nyckeln läggs per automatik till i användarens smartphone-app.

När användaren närmar sig en dörr upptäcks denna och presenteras i smartphone-appen. Då användaren trycker ”öppna” i appen "triggas" Parakeys elektronik som låser upp dörren. Med hjälp av användarens smartphone och dess internet-anslutning skickas status och loggar upp till molntjänsten.

Parakeys elektronik agerar helt offline och användarens smartphone är helt oberoende av nätverk vid öppningstillfället.

Vart lämpas Parakey bäst med de funktioner som finns idag?

Parakey lämpas till en väldigt bred massa men det största värdet med dagens funktioner är hos exempelvis en organisation som vill ha en övergripande kontroll på vem som har behörighet till vart, där de troligt har många nycklar på vift och koder på villovägar, för en verksamhet med användare som ska begränsas tillgänglighet till endast vissa tider och dagar samt där enkelheten spelar in. Typiska kunder: fastighetsbolag, kommuner, skolor, kontor och dem som önskar att berika sin produkt med öppning via smartphone.

- Parakey är byggt för att fånga dagens snabbt förändrade behov, därmed kommer vi alltid att kunna erbjuda tjänster som vi vet efterfrågas. Utvecklingen går idag så otroligt fort framåt vilket gör att marknaden står inför en stor förändring. Idag säljs produkter som i många fall redan kan vara föråldrade innan affären är klar. vilket öppnar upp för en marknad där vi ser att tjänster är framtiden. Vi vill alltid kunna erbjuda våra kunder det senaste, oavsett om inköp av passagesystem görs idag eller imorgon, säger Jonas Arvidsson VD på Parakey AB.

Parakey AB är ett Göteborgsbolag som startade 2014. Företaget utvecklar nya teknologier åt säkerhetsbranschen, en marknad som inte har sett några stora innovationer så som Parakey på väldigt länge. Målet är att bli marknadsledande inom nya innovationer, säkerhet och digitala nycklar.

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet