Alla inlägg i kategorin

Funktionalitet

Funktionalitet

Parakey-appen finns nu även på svenska

Har ni svenskt språk telefonen så blir språket även i Parakey-appen på detta språk.

Publicerad 
Oct 18, 2018
  av
Patrick Johansson
Läs vidare
Funktionalitet

Nu lanserar vi Property Pass

Property Pass gör nyckelhanteringen bekymmersfri för fastighetsägare, dess hyresgäster och externa entreprenörer.

Publicerad 
Sep 11, 2018
  av
Patrick Johansson
Läs vidare
Funktionalitet

Säkrare och snyggare emails

Tydligare mail och heads-up om man loggat in på ny enhet

Publicerad 
Nov 7, 2017
  av
Emil Janitzek
Läs vidare
Funktionalitet

Nya funktioner och ännu enklare nyckelhantering!

Vi har gjort en omfattande uppdatering av vår webbportal My Parakey

Publicerad 
Jun 5, 2017
  av
Emil Janitzek
Läs vidare
Funktionalitet

Parakey är oberoende av nätverk

Med Parakey slipper du behovet av att koppla upp passersystemet mot internet

Publicerad 
Apr 18, 2017
  av
Patrick Johansson
Läs vidare
Funktionalitet

Finally here! - Skicka ut nycklar via mobilen

Nu lanserar vi en mobilanpassad version av my.parakey.co

Publicerad 
Mar 15, 2017
  av
Emil Janitzek
Läs vidare
Funktionalitet

Webbportalen - Nytt utseende och funktioner

Under vintern har vi slipat på en större uppdatering som gör det enklare att hantera Parakey ifrån vår webbportal.

Publicerad 
Jan 11, 2017
  av
Emil Janitzek
Läs vidare