Ramavtal på plats mellan Parakey och Sigillet

Göteborgsbolagen Parakey och Sigillet Fastighets AB har tecknat ett ramavtal för implementering av mobil access i fastighetsbolagets hela bestånd. Parakey används redan idag i ett antal av Sigillets fastigheter, däribland Drottninggatan 29 där PropTech-bolaget själva sitter, och nu planeras utrullning i ytterligare ett tiotal fastigheter under 2021.

Parakey flyttade in i sina nuvarande lokaler på Drottninggatan i Göteborg 2017 och installerade Parakey Styrbox för att styra entréport, larm och elektromekaniska lås till sina kontorsdörrar. Nu har bolaget tecknat ett ramavtal med fastighetsägaren för att möjliggöra storskalig utrullning av mobil access i Sigillets fastigheter. 

Sigillet är ett familjeägt företag som äger, förvaltar och hyr ut både kommersiella lokaler och bostäder i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Helsingborg och Stockholm. Utöver ett antal platser i Göteborg används Parakey sedan tidigare även i en fastighet på Östermalmsgatan i Stockholm - på skalskydd, kontor och garage.

“På Parakey gillar vi att arbeta tillsammans med kund i planering, projektledning och implementering av mobil access. Det har därför varit väldigt roligt att i nära samarbete med Sigillet ta fram en snabb utrullningsplan för bolagets fastigheter. Nu ser vi fram emot att vidare automatisera accesshantering för Sigillet”, säger Peter Wegdell, Head of Sales på Parakey.

“Det är viktigt för oss på Sigillet att ständigt effektivisera våra processer, och hantering av nycklar och taggar har vi tills idag lagt alldeles för mycket tid på. Vi ser ett stort värde i att digitalisera våra dörrar och möta våra hyresgästers efterfrågan på en modern fastighetsägare”, säger Peter Hogart, Förvaltare på Sigillet.


För ytterligare information:

Peter Wegdell
Head of Sales, Parakey
peter@parakey.co

+46 70 854 47 83


Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet