Parakey utvecklar digitalt lås med Wallenstam, Stena Fastigheter, Klövern och Fabege

Parakey har tillsammans med några av Sveriges största fastighetsbolag identifierat behovet av ett professionellt digitalt lås.
Cécilia Rubinstein
Marketing
October 6, 2020


PropTech-bolaget Parakey har tillsammans med några av Sveriges största fastighetsbolag identifierat behovet av ett professionellt digitalt lås som kan användas i både kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Under våren har en styrgrupp bildats i syfte att gemensamt utveckla och ta fram nästa generation professionella digitala lås, för att bättre möta efterfrågan på säkra, flexibla och skalbara digitala lås från kunder i fastighetsmarknadens alla segment.

”Det finns idag många smarta lås på marknaden, men inget som motsvarar ett professionellt digitalt lås gällande säkerhet, skalbarhet samt behovet av digitaliserade accesser. Det är unikt och mycket värdefullt för oss på Parakey att tillsammans med några utvalda ledande aktörer inom  fastighetsbranschen genomföra detta stora produktutvecklingsprojekt” säger Jonas Arvidsson, VD på Parakey.

Parakey och dormakaba, en av världens största leverantörer av säkerhetsprodukter, har inlett samarbete för framtagning av en helt ny typ av digitalt lås vid namn Parakey PDL (Professional Digital Lock). En styrgrupp, bestående av representanter från Fabege, Klövern, Stena Fastigheter och Wallenstam, är tillsatt för att agera kravställare, bidra med inspel utifrån digitala strategier samt säkerställa framtagandet av ett säkert, kostnadseffektivt och skalbart digitalt lås för professionellt bruk.

Parakey levererar sedan tidigare lösningar för digital access riktad mot kommersiella fastigheter, kontor, gym, parkering och coworking. Med Parakey PDL kommer nu fler typer av dörrmiljöer innanför skalskyddet kunna berikas med Parakey. Samtidigt kommer Parakey PDL även kunna användas i flerbostadshus, då låset också är applicerbart på lägenhetsdörrar.

“Professionella, digitala lås är något vi på Wallenstam tror mycket på. Vi är väldigt glada att få vara med på den här resan, som vi ser som ett viktigt och prioriterat område i vår verksamhet”, säger Daniel Svartling, IT- och innovationschef på Wallenstam och fastighetsbolagets representant i styrgruppen.

Parakeys och styrgruppens arbete fortlöper med högsta intensitet inför lansering i slutet av månaden.

För ytterligare information:

Jonas Arvidsson
VD, Parakey
jonas@parakey.co
+46 73 183 66 66

Cécilia Rubinstein
October 6, 2020
Parakey CSO Peter Wegdell och CEO Jonas Arvidsson med produkterna Parakey Door Handle och Parakey Cylinder

Parakey lanserar digitalt handtag & cylinder med mobil access

Två nya och mycket efterfrågade produkter har lanserats, det digitala handtaget Parakey Door Handle och den digitala cylindern Parakey Cylinder.
Parakeys VD Jonas Arvidsson framför en solnedgång och texten "Product Launch 24-25 Oct"

Parakey lanserar nyheter: “Mobil access till alla dörrar!”

Nu är det återigen dags för lansering – Proptech-bolaget Parakey släpper inte bara en, utan två nya produkter berikade med mobil access.

Parakey & SAFETRON utmanar marknaden – lanserar nytt på SKYDD

Tillsammans bjuder Parakey och Safetron in till produktlansering på säkerhetsmässan SKYDD den 25 oktober.

Parakey lanserar världens minsta passersystem – i Space Arena

Den 16 september bjuder Parakey in till produktlansering av världens minsta passersystem – dit över 300 personer redan är anmälda.

Varför väljer Studentbostäder i Norden mobil access från Parakey?

Genom ramavtalet kommer Parakey implementeras på SBS samtliga fastighetsbestånd på den svenska marknaden.

Parakey accelererar - passerar 250 000 användare

Parakey har nu en kvarts miljon användare och befäster än en gång sin position som Nordens ledande leverantör av mobil access!