Parakey utvecklar digitalt lås med Wallenstam, Stena Fastigheter, Klövern och Fabege


PropTech-bolaget Parakey har tillsammans med några av Sveriges största fastighetsbolag identifierat behovet av ett professionellt digitalt lås som kan användas i både kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Under våren har en styrgrupp bildats i syfte att gemensamt utveckla och ta fram nästa generation professionella digitala lås, för att bättre möta efterfrågan på säkra, flexibla och skalbara digitala lås från kunder i fastighetsmarknadens alla segment.

”Det finns idag många smarta lås på marknaden, men inget som motsvarar ett professionellt digitalt lås gällande säkerhet, skalbarhet samt behovet av digitaliserade accesser. Det är unikt och mycket värdefullt för oss på Parakey att tillsammans med några utvalda ledande aktörer inom  fastighetsbranschen genomföra detta stora produktutvecklingsprojekt” säger Jonas Arvidsson, VD på Parakey.

Parakey och dormakaba, en av världens största leverantörer av säkerhetsprodukter, har inlett samarbete för framtagning av en helt ny typ av digitalt lås vid namn Parakey PDL (Professional Digital Lock). En styrgrupp, bestående av representanter från Fabege, Klövern, Stena Fastigheter och Wallenstam, är tillsatt för att agera kravställare, bidra med inspel utifrån digitala strategier samt säkerställa framtagandet av ett säkert, kostnadseffektivt och skalbart digitalt lås för professionellt bruk.

Parakey levererar sedan tidigare lösningar för digital access riktad mot kommersiella fastigheter, kontor, gym, parkering och coworking. Med Parakey PDL kommer nu fler typer av dörrmiljöer innanför skalskyddet kunna berikas med Parakey. Samtidigt kommer Parakey PDL även kunna användas i flerbostadshus, då låset också är applicerbart på lägenhetsdörrar.

“Professionella, digitala lås är något vi på Wallenstam tror mycket på. Vi är väldigt glada att få vara med på den här resan, som vi ser som ett viktigt och prioriterat område i vår verksamhet”, säger Daniel Svartling, IT- och innovationschef på Wallenstam och fastighetsbolagets representant i styrgruppen.

Parakeys och styrgruppens arbete fortlöper med högsta intensitet inför lansering i slutet av månaden.

För ytterligare information:

Jonas Arvidsson
VD, Parakey
jonas@parakey.co
+46 73 183 66 66

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet