Parakey på Södra stationsgaragen: “Ni levererar en mycket bra produkt”

På Södermalm i Stockholm hittar du Södra stationsgaragens samfällighetsförening med 750 parkeringsplatser fördelade på nio garage. I början av 2022 installerades Parakey på samtliga garage och medlemmarna är mycket nöjda. Olle Wallin som sitter i föreningens styrelse berättar mer.

“Vi har 1750 användare och har bara hört positivt om Parakey från våra hyresgäster. Många har uttryckt sig jättepositivt”, säger Olle. “Införandet gick smärtfritt, vi fick bra support från er. Jag måste säga att det flöt på förvånansvärt bra.”

Olle berättar att en av anledningarna till att föreningen gick över till mobil access från Parakey var att de önskade en snabbare inpassering, dvs. att porten inte behöver stå öppen lika länge. På så sätt minskar risken för att obehöriga smiter med in och säkerheten i garagen ökar.

“Tidigare var man tvungen att kliva ur bilen för att öppna porten som då stod öppen länge. Nu öppnar man snabbt och elegant via mobilen – säkerheten har blivit bättre.”

Han lyfter också att det har blivit svårare att hyra ut olovligt i andra hand. En person som ska ha access behöver registreras, det är inte bara att lämna nyckelbrickan vidare.

Även visning av garageplats, som tidigare innebar manuell hantering, har förenklats. “Nu kan vi ge en tillfällig access och behöver inte ha personal på plats för att visa. Det underlättar hela uthyrningsprocessen!”

Samma när det kommer till att tilldela entreprenörer access. Nu behöver man inte åka någonstans för att lämna och hämta brickor. “Det var mycket hantering kring det där”, säger Olle.

HSB förvaltar garagen och sköter därmed accesshanteringen. Olle berättar att de också är jättenöjda och tycker att det är enkelt att hantera mobila nycklar med Parakey.

Avslutningsvis berättar Olle också att han tycker att Parakey skiljer sig gentemot andra leverantörer genom att vara mer digitala i sin kundkommunikation. “Logiskt när ni säljer den typen av system som ni gör. Det är konsekvent och det har ni utvecklat jättebra. Ni levererar en mycket bra produkt” 

Största värdet med mobil access från Parakey, enligt Olle Wallin:
  • Ökad säkerhet
  • Förenklad administration
  • Modernt sätt att hantera access (“Det gamla systemet kändes omodernt, Parakey är ett bättre system totalt sett”)
  • Systemet är väldigt enkelt att förstå, både för hyresgäster och administratörer
  • Slippa krångla, fokusera på annat

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet