Parakey på Södra stationsgaragen: “Ni levererar en mycket bra produkt”

I början av 2022 installerades Parakey på Södra stationsgaragen och medlemmarna är mycket nöjda.
Cécilia Rubinstein
Marketing
November 8, 2022

På Södermalm i Stockholm hittar du Södra stationsgaragens samfällighetsförening med 750 parkeringsplatser fördelade på nio garage. I början av 2022 installerades Parakey på samtliga garage och medlemmarna är mycket nöjda. Olle Wallin som sitter i föreningens styrelse berättar mer.

“Vi har 1750 användare och har bara hört positivt om Parakey från våra hyresgäster. Många har uttryckt sig jättepositivt”, säger Olle. “Införandet gick smärtfritt, vi fick bra support från er. Jag måste säga att det flöt på förvånansvärt bra.”

Olle berättar att en av anledningarna till att föreningen gick över till mobil access från Parakey var att de önskade en snabbare inpassering, dvs. att porten inte behöver stå öppen lika länge. På så sätt minskar risken för att obehöriga smiter med in och säkerheten i garagen ökar.

“Tidigare var man tvungen att kliva ur bilen för att öppna porten som då stod öppen länge. Nu öppnar man snabbt och elegant via mobilen – säkerheten har blivit bättre.”

Han lyfter också att det har blivit svårare att hyra ut olovligt i andra hand. En person som ska ha access behöver registreras, det är inte bara att lämna nyckelbrickan vidare.

Även visning av garageplats, som tidigare innebar manuell hantering, har förenklats. “Nu kan vi ge en tillfällig access och behöver inte ha personal på plats för att visa. Det underlättar hela uthyrningsprocessen!”

Samma när det kommer till att tilldela entreprenörer access. Nu behöver man inte åka någonstans för att lämna och hämta brickor. “Det var mycket hantering kring det där”, säger Olle.

HSB förvaltar garagen och sköter därmed accesshanteringen. Olle berättar att de också är jättenöjda och tycker att det är enkelt att hantera mobila nycklar med Parakey.

Avslutningsvis berättar Olle också att han tycker att Parakey skiljer sig gentemot andra leverantörer genom att vara mer digitala i sin kundkommunikation. “Logiskt när ni säljer den typen av system som ni gör. Det är konsekvent och det har ni utvecklat jättebra. Ni levererar en mycket bra produkt” 

Största värdet med mobil access från Parakey, enligt Olle Wallin:

  • Ökad säkerhet
  • Förenklad administration
  • Modernt sätt att hantera access (“Det gamla systemet kändes omodernt, Parakey är ett bättre system totalt sett”)
  • Systemet är väldigt enkelt att förstå, både för hyresgäster och administratörer
  • Slippa krångla, fokusera på annat
Cécilia Rubinstein
November 8, 2022
Man i blå kavaj utanför parkeringshus

Sömlös tilldelning av mobil access med Parakey & APCOA

APCOA Parking Sverige har installerat Parakey på i princip alla sina låsta anläggningar: 40+ garage.

App-baserat en självklarhet när Toca Boca valde Parakey

En mars-dag hade vi äran att kliva in i Toca Bocas inspirerande, kreativa och härliga miljö, där 180 medarbetare öppnar alla dörrar med Parakey App.

Mobila nycklar från Parakey på Space: “Det bara funkar!”

I en riktigt fet video (om vi får säga det själva) berättar Victor Fredell på Pophouse Entertainment Group, om Space och hur Parakey används där.

Första kunden i Norge🇳🇴

Ytterligare en milstolpe i Parakeys historia: Första installationen i Norge utförd. ONEPARK valde Parakeys accesslösning till deras nya cykelgarage.

Smart & Klart - Nyckelfärdigt kontor på dagen

Mobila nycklar är en del av Smart & Klart. Ett koncept från Vasakronan där hyresgäster flyttar in i färdiga lokaler och kan arbeta från dag ett.