Mobil access hos Stena Fastigheter i Malmö

Stena Fastigheters kommersiella fastighetsförvaltare Emmie Andjelic Ekholm förvaltar sju fastigheter som är utrustade med mobil access från Parakey. Vi har pratat om sparad tid, hyresgästanpassning och trygghet med Emmie.

“Vi har beslutat att fortsätta bygga ut vårt system av Parakey-enheter, och därav även adderat mobil access i de hyresgästanpassningar vi genomför i mina fastigheter, eftersom vi redan har Parakey installerat i skalskydd och allmänna ytor. Detta ger kunderna en helhet. Vi erbjuder självklart även denna lösning för befintliga kommersiella hyresgäster om intresset finns”, berättar Emmie.

“Våra hyresgäster uppskattar att på egen hand, och på ett enkelt sätt, kunna dela ut och ta bort mobila nycklar till anställda och att ärendet inte längre behöver gå via oss som fastighetsägare.”

Emmie Andjelic Ekholm, kommersiell fastighetsförvaltare på Stena Fastigheter Malmö & ingång till Stena Fastigheters nyligen renoverade och “Parakeyfierade” Trikåfabriken
Emmie Andjelic Ekholm och en av entréerna till Stena Fastigheters nyligen renoverade och “Parakeyfierade” Trikåfabriken 

Ur fastighetsägarens perspektiv har det dagliga arbetet påverkats sedan Parakey implementerades i fastigheterna, dels för Emmie som kommersiell förvaltare, men framförallt för fastighetsvärdarna.

“Tidigare spenderade våra fastighetsvärdar mycket tid på att köra runt och kvittera ut nycklar, både till kunder och entreprenörer som utför arbete i våra fastigheter. Nu kan vi dela ut accessen på distans med bara några klick, vilket frigör tid för vår personal. Dessutom ger Parakey oss en större möjlighet att ha insikt i vem som har access till våra fastigheter, vilket är en viktig aspekt i att skapa trygghet för våra hyresgäster”, säger Emmie och avslutar:

“Vi upplever Parakey väldigt användarvänligt. Fastighetsvärdarnas roll har förändrats mycket de senaste åren och de arbetar i princip uteslutande i digitala verktyg, så att ge mobil access digitalt är en naturlig förflyttning i vår digitala resa. I Parakey-systemet finns det en tydlig logik mellan de olika fastigheterna, kunderna, entreprenörerna och de nycklar man skapat. Vi gillar också att vi på förhand kan tidsbestämma och begränsa den access vi delar ut.”

Få nyheter från vårt team direkt i din mailkorg

Få reda på de senaste nyheterna och marknadstrenderna inom mobil säkerhet