Mobil access hos Stena Fastigheter i Malmö

Vi har pratat sparad tid, hyresgästanpassning och trygghet med Emmie Andjelic Ekholm, kommersiell fastighetsförvaltare på Stena Fastigheter i Malmö.
Cécilia Rubinstein
Marketing
March 9, 2023

Stena Fastigheters kommersiella fastighetsförvaltare Emmie Andjelic Ekholm förvaltar sju fastigheter som är utrustade med mobil access från Parakey. Vi har pratat om sparad tid, hyresgästanpassning och trygghet med Emmie.

“Vi har beslutat att fortsätta bygga ut vårt system av Parakey-enheter, och därav även adderat mobil access i de hyresgästanpassningar vi genomför i mina fastigheter, eftersom vi redan har Parakey installerat i skalskydd och allmänna ytor. Detta ger kunderna en helhet. Vi erbjuder självklart även denna lösning för befintliga kommersiella hyresgäster om intresset finns”, berättar Emmie.

“Våra hyresgäster uppskattar att på egen hand, och på ett enkelt sätt, kunna dela ut och ta bort mobila nycklar till anställda och att ärendet inte längre behöver gå via oss som fastighetsägare.”

Emmie Andjelic Ekholm, kommersiell fastighetsförvaltare på Stena Fastigheter Malmö & ingång till Stena Fastigheters nyligen renoverade och “Parakeyfierade” Trikåfabriken
Emmie Andjelic Ekholm och en av entréerna till Stena Fastigheters nyligen renoverade och “Parakeyfierade” Trikåfabriken 

Ur fastighetsägarens perspektiv har det dagliga arbetet påverkats sedan Parakey implementerades i fastigheterna, dels för Emmie som kommersiell förvaltare, men framförallt för fastighetsvärdarna.

“Tidigare spenderade våra fastighetsvärdar mycket tid på att köra runt och kvittera ut nycklar, både till kunder och entreprenörer som utför arbete i våra fastigheter. Nu kan vi dela ut accessen på distans med bara några klick, vilket frigör tid för vår personal. Dessutom ger Parakey oss en större möjlighet att ha insikt i vem som har access till våra fastigheter, vilket är en viktig aspekt i att skapa trygghet för våra hyresgäster”, säger Emmie och avslutar:

“Vi upplever Parakey väldigt användarvänligt. Fastighetsvärdarnas roll har förändrats mycket de senaste åren och de arbetar i princip uteslutande i digitala verktyg, så att ge mobil access digitalt är en naturlig förflyttning i vår digitala resa. I Parakey-systemet finns det en tydlig logik mellan de olika fastigheterna, kunderna, entreprenörerna och de nycklar man skapat. Vi gillar också att vi på förhand kan tidsbestämma och begränsa den access vi delar ut.”

Cécilia Rubinstein
March 9, 2023
Man i blå kavaj utanför parkeringshus

Sömlös tilldelning av mobil access med Parakey & APCOA

APCOA Parking Sverige har installerat Parakey på i princip alla sina låsta anläggningar: 40+ garage.

App-baserat en självklarhet när Toca Boca valde Parakey

En mars-dag hade vi äran att kliva in i Toca Bocas inspirerande, kreativa och härliga miljö, där 180 medarbetare öppnar alla dörrar med Parakey App.

Mobila nycklar från Parakey på Space: “Det bara funkar!”

I en riktigt fet video (om vi får säga det själva) berättar Victor Fredell på Pophouse Entertainment Group, om Space och hur Parakey används där.

Första kunden i Norge🇳🇴

Ytterligare en milstolpe i Parakeys historia: Första installationen i Norge utförd. ONEPARK valde Parakeys accesslösning till deras nya cykelgarage.

Smart & Klart - Nyckelfärdigt kontor på dagen

Mobila nycklar är en del av Smart & Klart. Ett koncept från Vasakronan där hyresgäster flyttar in i färdiga lokaler och kan arbeta från dag ett.