CTO & Co-Founder

Erik Barrefors

Always up in the ☁️ making it possible to send 1000:s of mobile keys in seconds

Redo att börja använda mobila nycklar?

Slipp hålla reda på nycklar, taggar, kort och koder
Oändligt skalbart
Nyckelhantering online, lås upp offline
Webbläsare som visar upp Parakey Webbportal och dess DashboardLås upp vyn i Parakey appen