Snabb och säker installation

Kostnadseffektivt

Marknadens snabbast installerade och mest skalbara passerlösning, utan onödig hårdvara och kabeldragning.

Fungerar sida vid sida

Parakey kan kontrollera befintliga passer- och styrsystem, utan att påverka systemens funktionalitet, men kan också agera som enskilt passersystem.

Parakeys Partnernätverk

Parakey har ett rikstäckande installatörsnätverk för att underlätta installationsprocessen.
Bli återförsäljare

Från beställning till upplåsning

Tre snabba och smidiga steg från beställning till att en dörr kan öppnas med mobila nycklar.

Steg 1

Beställning

Beställning av Parakey

När ni som blivande kund känner er trygga i lösningen läggs en beställning till Parakey AB via abonnemang.parakey.co.

Kontakt med installatör

Installatör kontaktas för installation. Installatören undersöker om befintlig utrusning kan nyttjas samt vad som behöver kompletteras.

En offert för installationsarbetet och eventuell utrustning samt Parakey Styrbox utfärdas av installatören.

Steg 2

Installation

Installation av utrustning

Hårdvara från Parakey och eventuella elektromekaniska lås installeras beroende på användningsområde.

Testning och verifiering

Installationen testas och verifieras för att säkerställa att lösningen fungerar efter kunds önskemål.

Steg 3

Redo att användas!

Onboarding

Som ny kund loggar man in i Parakey Webbportal där man välkomnas med en kortare "Product Tour".

Parakeys Customer Success-team står redo att besvara eventuella frågor.

Skicka mobila nycklar - lås upp!

Parakey Webbportal är användarvänlig och via några få klick har du skickat ut en eller hundratals mobila nycklar.

Gå fram till dörren med din smartphone och lås upp med Parakey App.

Valfrihet

Nära samarbete & vidareutveckling

Parakey erbjuder ytterligare tjänster och funktionalitet för uppskalning och automatiserad accesshantering.

Automatiserad nyckelhantering

Genom att koppla samman Parakey med era andra verktyg och system kan nyckelhanteringen ske helt automatiskt.

Personlig onboarding

Kontakta vårt Customer Success-team för en personlig genomgång av produkten och dess funktionalitet.

Strukturer & processer

Vid större utrullningar på flertalet platser är det fördelaktigt att ha enkla processer och strukturer. Vi hjälper gärna till att skapa skalbara processer!

Integration i appar

Addera mobil access i era egna appar och realisera helt nya lösningar och affärsmodeller.

Prismodell för större volymer

Kontakta oss för att diskutera affärsupplägg vid volymköp eller partnerskap.

Workshops - Mobil access

Behöver ni hjälp på traven med att sprida kunskap om mobil access internt i organisationen? Diskutera möjligheterna att realisera nya koncept och affärsmodeller?

Redo att börja använda Parakey?

Kontakta Parakeys säljteam för att komma igång!

Vanliga frågor

Vad behövs mer än en Parakey Styrbox?

Utöver en Parakey Styrbox behövs följande material:

  1. Elektromekaniskt lås
  2. Spänningsmatning
  3. Eventuell öppnaknapp för insidan av dörren

Kontaktad installatör hjälper till med val av material.

Alternativt kan befintlig utrustning/befintligt passersystem kontrolleras från Parakey Styrbox. Då behövs inget annat än en Styrbox.

Hur lång tid tar det att installera?

Vad som till stor del avgör ledtiden från beställning till installation är installatörens beläggningsgrad. Räkna med att installationen påbörjas först 5-10 arbetsdagar efter beställning.

Parakey är marknadens snabbaste system att installera. Vi arbetar med över 50 lås-/larmfirmor i Norden vilket kortar ledtiden till det yttersta.

Vad kostar en installation?

Den totala installationskostnaden varierar beroende på val av elektromekaniskt lås eller om befintlig utrustning som strömmatning och lås kan återanvändas.

En installation komplett med lås och övrigt materiell varierar mellan 9,900kr och 14,900kr ex. moms.

Kan man koppla in larm?

JA, Parakey Styrbox kan kontrollera larm.

Vilka lås kan Parakey Styrbox kontrollera?

Parakey Styrbox kan kontrollera alla former av elektromekaniska lås (ex. elslutbleck och motorlås) och befintliga passersystem samt hissar.

Kan Parakey Styrbox installeras där det redan finns ett passersystem idag?

JA, Parakey kan installeras sida-vid-sida med ett befintligt passersystem. Det befintliga systemet kommer då att fungera som tidigare.

Hur utökar man ett befintligt system?

En installatör genomför installation av ytterligare Styrboxar. Vid installation kommer dessa automatiskt adderas som "Dörrar" i Parakey Webbportal - redo att användas!

Önskar ni addera ytterligare användare kan ny månadskostnad beräknas via knappen nedan: