Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Zoezi

Tillsammans reducerar Parakey och Zoezi tidsåtgången för hantering av gymkort - ett mobilt gymkort skickas per automatik när en ny medlemsavgift betalas in.
Vad är Zoezi?

Ett komplett affärssystem för hela aktivitetsbranschen. Produkten, Gymsystem, används idag som bokning- och affärssystem på över 400 anläggningar i hela Sverige.

Värdet med integrationen

Kopplingen mellan Parakey och Zoezi möjliggör för gymägare att lägga mer fokus på sina medlemmar istället för att ägna massa tid åt administration av passerkort och taggar. Ett mobilt gymkort skickas till nya medlemmar som sedan använder sin smartphone för att låsa upp dörren till anläggningen. När ett medlemskap upphör tas även den mobila nyckeln bort.

  • Ingen manuell administration av passerkort/taggar
  • Gör det möjligt att sälja gymkort online och skicka mobil nyckel direkt
  • Mer fokus på medlemmarna
  • Incheckning till bokat pass vid dörröppning
  • Inga kostsamma taggar eller passerkort

Krav
  • Kund till Parakey
  • Konto hos Zoezi

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!