Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

OfficeRnD

Kopplingen mellan Parakey och OfficeRnD automatiserar tilldelning och återtagande av accesser till coworking-arenor.
Vad är OfficeRnD?

OfficeRnD är ett CRM-verktyg för hantering av coworking-arenor och dess medlemmar.

Värdet med integrationen

Genom att koppla samman Parakey med OfficeRnD säkerställer man som administratör av en coworking-yta att nya medlemmar automatiskt får mobil access till rätt utrymme när medlemskapet betalas. Avslutas ett medlemskap upphör även den tillhörande mobila nyckeln att gälla.

  • Tilldelning och återtagande av mobil access sker automatiskt kopplat till medlemskapet
  • Skicka ut mobil access vid bokning av låsta konferensrum
Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!