Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Nexudus

Att koppla samman Parakey och Nexudus automatiserar accesshantering för coworking-arenor. Nya medlemmar kan få mobil access till ytorna direkt.
Vad är Nexudus?

Nexudus är ett ledande CRM-verktyg för hantering av coworking-arenor och dess medlemmar.

Värdet med integrationen

Sammankoppling av Parakey och Nexudus säkerställer att nya coworking-medlemmar automatiskt får mobil access vid betalning av medlemskap. Accessen upphör att gälla om ett medlemskap avslutas.

  • Tilldelning och återtagande av mobil access sker automatiskt kopplat till medlemskap
  • Minimal manuell administration, mer tid för medlemmarna
  • Mobil access utefter bokning av utrymmen som konferensrum

Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!