Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Microsoft Dynamics 365

Att koppla samman Parakey och Microsoft Dynamics automatiserar accesshantering och minskar antalet administrativa verktyg.
Vad är Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics är ett CRM-system.

Värdet med integrationen

Genom sammankoppling av Parakey och Microsoft Dynamics minskas antalet administrativa verktyg som används i en verksamhet. T ex kan information om hyresgäster som finns i CRM-systemet automatiskt hämtas till Parakey så att nya hyresgäster per automatik tilldelas mobil access vid rätt tid, till rätt utrymme.

  • Reducerar manuell administration
  • Automatisk accesstilldelning genom informationsöverföring mellan systemen

Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!