Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Gym Control

Med Parakey och Gym Control sparas både tid och pengar då hantering av gymkort automatiseras. Mer fokus på medlemmarna och mindre tid på administration.
Vad är Gym Control?

Gym Control är ett komplett affärssystem för styrning av friskvårdsanläggningar där man kan hantera allt från ekonomi, bokning och marknadsföring till medlemmar.

Värdet med integrationen

Med integrationen till Gym Control kan man som ägare av en friskvårdsanläggning automatisera och effektivisera inpasseringen med hjälp av Parakeys mobila nycklar. Ett mobilt gymkort med tillhörande access skickas direkt till medlemmens smartphone och behörigheten tas sedan bort när medlemskapet upphör.

  • Ingen manuell administration av passerkort/taggar
  • Gör det möjligt att sälja gymkort online och skicka mobil nyckel direkt
  • Mer fokus på medlemmarna
  • Incheckning till bokat pass vid dörröppning
  • Inga kostsamma taggar eller passerkort
Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!