Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Google Sheets

Sammankoppling av Parakey och Google Sheets skapar en “brygga” till system med limiterade integrationsmöjligheter.
Vad är Google Sheets?

Google Sheets är ett kalkylprogram.

Värdet med integrationen

Sammankoppling av Parakey och Google Sheets kan agera likt en “brygga” till system med limiterade integrationsmöjligheter. T ex kan hyresgästsinformation dagligen exporteras i ett kalkylark i Google Sheets vilket Parakey fångar upp så att nya hyresgäster automatiskt får mobil access till rätt utrymme, vid rätt tid, utan att extra handpåläggning krävs.

  • Smidigt alternativ för system med begränsade integrationsmöjligheter
  • Tilldelning av mobil access utan extra handpåläggning
Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!