Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Google Calendar

Att koppla samman Parakey och Google Calendar gör det möjligt att skapa automatiserade flöden för temporär accesstilldelning kopplad till en kalenderinbjudan.
Vad är Google Calendar?

Googles kalenderverktyg.

Värdet med integrationen

90% av marknadens bokningssystem synkroniserar med Google Calendar vilket medför att Parakey även stödjer dessa system.

Kopplingen mellan Parakey och Google Calendar gör det enkelt att skapa ett automatiskt flöde som gör att det bifogas en temporär gästaccess till entré, kontor och konferensrum när en kalenderinbjudan skickas till en extern mailadress.

  • Temporär mobil nyckel skickas automatiskt med en kalenderinbjudan
  • Gäster kan enkelt ansluta till ett fysiskt möte
Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!