Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Giant Leap

Genom integrationen mellan Parakey och Giant Leap automatiseras accesshanteringen vid köp av ett parkeringstillstånd.
Vad är Giant Leap?

Ledande CRM-system för parkeringslösningar. Giant Leaps tjänster och applikationer med bland annat parkeringstillstånd gör det möjligt att effektivt drifta garage.

Värdet med integrationen

Vid köp av ett digitalt parkeringstillstånd från GIant Leap skickas en mobil nyckel från Parakey till användaren, baserad de premisser som anges i tillståndet. Detta automatiserar accesshantering vid uthyrning i ett garage.

  • Automatiskt flöde från betalning till tilldelning av access
  • Frigör tid, ingen manuell administration krävs
  • Full kontroll över vilka som har access till garaget
  • Mobil access tas bort när parkeringstillståndet löper ut
  • Detaljerade passageloggar
Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!