Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

e-serve

Med Parakey och e-serve skickas mobila nycklar knutna till användare, tid och bokning. Lokaler kan då göras tillgängliga även vid obemannade tider.
Vad är e-serve?

e-serve är ett webbaserat bokningssystem för t ex sport- eller konferensanläggningar.

Värdet med integrationen

Värdet med integrationen är att kostnadseffektivt och automatiskt kunna tilldela en användare access när en bokning görs. Genom e-serve bokar användaren tid och resurs, därefter skickas en mobil nyckel knuten till användaren och bokningen.

  • Användare får access även vid obemannade tider
  • Detaljerade passageloggar
  • Mobila nycklar endast för enskilda bokningstillfällen
  • Inga begränsningar för antalet användare
  • Full kontroll över vilka som har access

Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!