Background of Kungsportsplatsen a part of Gothenburg

Cobot

Med Cobot och Parakey automatiseras accesshantering för coworking-arenor. Man kan bli medlem när som helst på dygnet och få mobil access till ytorna direkt.
Vad är Cobot?

I CRM-verktyget Cobot administreras coworking-arenor och dess medlemmar.

Värdet med integrationen

Sammankoppling av Parakey med Cobot säkerställer att nya coworking-medlemmar automatiskt får mobil access till rätt arena när medlemskapet betalas. Avslutas ett medlemskap upphör även den tillhörande mobila nyckeln att gälla.

  • Tilldelning och återtagande av mobil access sker automatiskt kopplat till medlemskap
  • Minimal manuell administration, mer tid för medlemmarna
  • Skicka ut mobil access vid bokning av låsta konferensrum
Krav

Redo att automatisera er nyckelhantering?

Vårt säljteam ser fram emot att höra från dig!