Funktionslista

Parakey Webbportal

Se Parakeys fullständiga funktionslista via knappen nedan.
Se fullständig funktionslista
Generellt
 • Administrera på distans
 • Stöd för dator, surfplatta och smartphone
 • Multispråkstöd (kommande funktion)

Administration
 • Skicka mobila nycklar på sekunder
 • Utskick i bulk av mobila nycklar
 • Temporära nycklar
 • Återta och spärra nycklar  
 • Bulkimport av användare
 • Gruppera användare
 • Exportera användares mailadresser
 • Sofistikerade sökfilter

Delegerad administration

Delegerad administration används ofta för att fördela rättigheter till exempelvis en kommersiell hyresgäst  att administrera en fastighets skalskydd för sin personal.

 • Delegera administrationen av en eller flera dörrar till Underliggande platser
 • Addera restriktioner för antalet användare en Underliggande plats får bjuda in
 • Spärra Underliggande plats och dess användare
Onboarding och support
 • Automatiserad onboarding av administratörer
 • "Product Tour" - Guide / genomgång av portalen
 • Chatbot för självhjälp
 • Supportchatt med Parakeys support
 • Help Center
 • Addera supportinformation för vart användare ska vända sig vid frågor

Mobila nycklar
 • Tidsrestriktioner per timme och dag
 • Temporärt spärra nycklar
 • Aktivera manuell dörruppställning per nyckel
 • Ändra vilka dörrar en nyckel kan låsa upp, i realtid
 • Nyckel giltig 24h offline
 • Notis vid mottagande av ny mobil nyckel
 • En app/digital nyckelknippa för multipla accesser

Dörrar
 • Schemalagd dörruppställning - schema för när en dörr ska hållas olåst
 • Namnge dörrar
 • Aktivera / deaktivera NFC-öppning
 • Dela rättighet att administrera dörrar till andra platser samt kunder till Parakey
 • Justera öppningstiden per dörr i realtid

Händelseloggar
 • Hög spårbarhet med filtreringsmöjligheter
 • Passageloggar - vem passerade var och när
 • Administrationsloggar - vilken administratör gjorde vad och när
 • GDPR-anpassade loggar - persondata anonymiseras efter valbart antal dagar.