Inkluderande kodspråk som standard på Parakey

Vi skriver både kod och dokumentation såsom user stories med inklusion och diversifiering i åtanke.
Emil Janitzek
Head of Engineering
September 22, 2020

Vi välkomnar hösten med ytterligare en nyhet från sommaren. I spåren av Black Lives Matter-protesterna började flera aktörer inom tech ifrågasätta graden av rasism och exkludering i vanligt förekommande benämningar i branschen.

Branschen är givetvis medveten om att rasism inte magiskt kommer att bekämpas genom att ordval ändras, men vi på Parakey vill vara med och bryta ett mönster som bidrar till att exkludering är en så invand del av vårt samhälle att vi knappt lägger märke till det. Det gäller också genus som nedsättningar i någon form.

Under sommaren införde vi riktlinjer för inkluderande kodspråk. Vi skriver både kod och dokumentation såsom user stories med inklusion och diversifiering i åtanke. Några exempel:

  • Vi använder i största möjliga mån könsneutrala ord som “they” istället för “he” eller “she”, “human race” istället för “mankind” och “police officer” istället för “policeman”.

  • Vi använder inte benämningar som härstammar från uppfattningen att “black” är dåligt och “white” är bra. Vi använder t.ex. “denylist/allowlist” istället för “blacklist/whitelist”.

  • Vi använder inte heller temer som “master” eller “slave”, som länge varit vanligt för att beskriva relationen mellan servrar eller vilken version av programvara som är aktiv. Vi har istället valt att använda “main” och “develop”.

  • I beskrivningar av personer undviker vi formuleringar som antyder offerskap. Vi undviker benämningar som “handikappad”, “blind”, “döv” och “normal” och fokuserar istället på personen genom att använda “person med/utan funktionsnedsättning”, “person med/utan nedsatt syn/hörsel”.

Vi tror som sagt inte att vi eller branschen i stort kommer att lösa strukturella problem och utmaningar i samhället över en natt. En sak är vi dock övertygade om: om vi kan tänka och resonera kring saker vi gör dagligen på ett mer inkluderande sätt så har vi kommit en lång bit på vägen mot ett samhälle där alla kan känna sig välkomna.

Tänker du som vi och vill vara med och bygga produkter för framtiden? Se vad vi har för lediga tjänster 👇

Emil Janitzek
September 22, 2020
Error
Hämtning av inlägg misslyckades