Vad är nytt?

Android-appen finns tillgänglig via Huawei App Gallery

Nov 4, 2021
App

Parakeys Android-app finns nu tillgänglig i Huaweis App Gallery. Nu är det möjligt även för de användare som inte har tillgång till Google Play att ladda ner appen enkelt och säkert. Har användare tillgång till till båda butikerna slussas användaren automatiskt till Google Play.

huawei logo and Parakey app for mobile access
Länk till uppdatering

Uppdaterad Platser-vy

Nov 3, 2021
App

Platser-vyn har fått ett nytt utseende och du kan numera se dina nycklar under respektive plats.

  • Klicka på Platser i appen för att se vilka platser du har access till, sorterat per organisation.
  • Klicka på en plats för att se vilka nycklar du har till platsen. Här kan du numera också se kontaktinformation till platsen (Som administratör kan du lägga till denna information under Settings > Support information i portalen).
  • Klicka på en nyckel för att se vilka dörrar den kan låsa upp och när den är giltig.
Länk till uppdatering

Möjlighet att uppdatera mjukvara via Android

Oct 5, 2021
App

Parakey-appen för Android har fått möjligheten att kunna uppdatera Parakey PDL via Bluetooth. Läs vidare om hur detta görs i vårt Help Center.

parakey app views for updating PDL lock firmware


Länk till uppdatering

Taggar inkluderas i CSV-export

Sep 21, 2021
Webbportal

En eftertraktad funktion har sedan tidigare varit möjligheten att exportera sina användare för att göra egna analyser eller skicka ut mail till många/alla användare samtidigt. Vi har nu uppdaterat så att exporten utöver e-postadress och namn även inkluderar de taggar som ni har satt på användare via Parakeys webbportal. På så sätt blir även den informationen lättöverskådlig, vilket underlättar t ex vid kontakt med användare via mail eller liknande.

view from parakey webportal showing a csv export of users with applied tags


Länk till uppdatering

Åtgärder för att säkerställa inbjudningsmail

May 31, 2021
Kommunikation

Vi jobbar kontinuerligt för att säkerställa att våra mail kommer fram och inte blir klassade som spam och har nu lanserat en uppdatering med en rad åtgärder för att säkerställa att inbjudningsmail från oss kommer fram:

  • Kortare information i inbjudningsmailet
  • Samtliga mail har nu en Unsubscribe-länk i sin footer
  • Bytt till domänspecifik avsändare (support@my.parakey.co) för att inte blanda ihop produktens mail med övriga mail


Detta utöver de åtgärder som vi sedan tidigare implementerat, såsom ett dedikerat IP för vår e-postserver, kontinuerlig analys av våra e-mail templates för att undvika att de klassas som spam och verifierade DNS-inställningar för DKIM, SPF, DMARC.

Vi har även passat på att uppdatera färgerna i inbjudningmailet till våra nya brand colors 🎨


Länk till uppdatering

Installationshjälp för Parakey PDL

May 12, 2021
Help Center

Nu finns en helt ny sektion i vårt Help Center fylld med hjälpmedlen för installationer av Parakey PDL. Du finner bland annat:

Se alla artiklar via denna länk.

Länk till uppdatering

Firmware uppdatering - Robustare kommunikation och motorstyrning

May 4, 2021
Parakey PDL

Parakey PDL har fått en större firmware uppdatering vilket förbättrar användarupplevelsen avsevärt.

  • Förbättrad motorstyrning vilket eliminerar att motorn körs onödigt länge och minskad energiåtgång.
  • Robustare Bluetooth-kommunikation mellan Parakey PDL och smartphone appen.

Läs vidare för hur du uppdaterar Parakey PDL via appen.

Länk till uppdatering

Flytta en dörr från en plats till en annan

Apr 29, 2021
Webbportal

En ny funktion för att flytta dörrar från en plats till en annan plats finns tillgänglig för dig som installatör.

Funktionen underlättar betydligt för större bestånd då du som installation slipper att ta bort en dörr från plats först för att sedan lägga till den på en annan. Nu är det endast några få klick bort.

Länk till uppdatering

Byt ut felande hårdvara utan att påverka nycklar

Apr 29, 2021
Webbportal

Det hör inte till vanligheten men ibland är olyckan framme och förstör en Parakey Styrbox eller Parakey PDL.

Som installatör kan du nu byta ut en felande hårdvara (Parakey Styrbox / Parakey PDL) genom funktionen "Replace hardware" under fliken "Doors". Funktionen gör att nycklar som kan låsa upp dörren, vilken hårdvaran representerar, behålls intakta och fungerar direkt med den utbytta hårdvaran.

Läs mer om funktionen via denna länk till vårt Help Center.

Länk till uppdatering

Nya färger och typsnitt i webbportalen

Apr 28, 2021
Webbportal

Under en längre tid har vi arbetat i det dolda med ny färgsättning tvärs hela Parakey och nu är det webbportalens tur.

  • Den traditionella orangea färgen är utbytt mot en elegant blå färg.
  • Typsnitten är förbättrade och lättare att läsa.

Förändringarna är en del av ett större projekt att förbättra webbportalens användargränssnitt. Håll utkik!

Länk till uppdatering