September 16, 2022

Changelog

Fullständig Changelog

Världens minsta passersystem, Parakey Slim, är här!

Sep 16, 2022
Parakey Slim
Summary tile of Parakey Slim

Parakey Slim är den kostnadseffektiva lösningen för enklare dörrmiljöer och för att berika traditionella system. Världens minsta passersystem är så litet att det får plats bakom en öppnaknapp eller i befintliga systems elektroniklådor.

  • Kontrollera befintliga passersystem
  • Kontrollera alla former av elektromekaniska lås, såsom motorlås och elslutbleck
  • Lås styrs via relästyrning eller genom krypterad kommunikation mellan lås och Parakey Slim via säkerhetsprotokollet OSDP 2

👉 Läs vidare om Parakey Slim i vår blogg