September 1, 2022

Changelog

Fullständig Changelog

Uppdaterad översikt i Beta-portalen visar åtgärder att vidta

Sep 1, 2022
Webbportal
Parakey Web Portal Dashboard

Dashboard har fått ett nytt utseende i Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal. Förutom översikten över antalet användare, nycklar, dörrar, loggar och underliggande platser finns nu även ett flöde med åtgärder som behöver vidtas, t ex dörrschema som behöver aktiveras, användarantal som överskridits och snart även behov av batteribyte i Parakey PDL.