April 28, 2021

Changelog

Fullständig Changelog

Nya färger och typsnitt i webbportalen

Apr 28, 2021
Webbportal

Under en längre tid har vi arbetat i det dolda med ny färgsättning tvärs hela Parakey och nu är det webbportalens tur.

  • Den traditionella orangea färgen är utbytt mot en elegant blå färg.
  • Typsnitten är förbättrade och lättare att läsa.

Förändringarna är en del av ett större projekt att förbättra webbportalens användargränssnitt. Håll utkik!