June 20, 2022

Changelog

Fullständig Changelog

Ny mjukvara för Parakey PDL; "Tvingad upplåsning", återgå till låst läge och kalibrera från app

Jun 20, 2022
Parakey PDL
Tänk på att du behöver uppdatera mjukvaran i Parakey PDL och appar för att få tillgång till all funktionalitet.
Lås upp Parakey PDL i alla lägen

Nu är det möjligt att låsa upp Parakey PDL i alla former av “fellägen”. Att en dörr som inte är helt stängd, ett felaktigt slutbleck, en hakregel som inte löper fritt eller en dörr som hänger är exempel som kan ha gjort det svårt för Parakey PDL att fungera optimalt, men inte längre

Med en ny funktion som vi kallar “Tvingad upplåsning” kan Parakey PDL alltid låsas upp oavsett låsets eller dörrens läge. Funktionen aktiveras automatiskt om du försöker låsa upp en och samma dörr två gånger inom loppet av 30 sekunder, såvida första försöket ej lyckades. Alternativt kan du tvinga en upplåsning från en dörrs detaljvy som du når genom att klicka på "i"-et vid dörrens namn i "Lås upp-vyn".

Parakey PDL återgår till låst läge

Nu står inte Parakey PDL längre olåst om en av misstag har låst upp en Parakey PDL via appen. Trycker du inte ned handtaget inom 30 sekunder efter en lyckad upplåsning i appen så återgår låset till låst läge.

Kalibrera lås direkt från appen

Dörrar är av olika material, tjocklek, kvalité och installeras i olika miljöer. Nu är det möjligt för administratörer och installatörer att genomföra en kalibrering (även kallat initiering) av Parakey PDL direkt från Parakey-appen genom att klicka på "i"-et vid dörrens namn i "Lås upp-vyn".

Parakey PDL är nu även så smart att det kalibrerar sig utefter hur en installation är utförd och i vilken miljö för att säkerställa att låset fungerar optimalt.