April 29, 2021

Changelog

Fullständig Changelog

Flytta en dörr från en plats till en annan

Apr 29, 2021
Webbportal

En ny funktion för att flytta dörrar från en plats till en annan plats finns tillgänglig för dig som installatör.

Funktionen underlättar betydligt för större bestånd då du som installation slipper att ta bort en dörr från plats först för att sedan lägga till den på en annan. Nu är det endast några få klick bort.