April 29, 2021

Changelog

Fullständig Changelog

Byt ut felande hårdvara utan att påverka nycklar

Apr 29, 2021
Webbportal

Det hör inte till vanligheten men ibland är olyckan framme och förstör en Parakey Styrbox eller Parakey PDL.

Som installatör kan du nu byta ut en felande hårdvara (Parakey Styrbox / Parakey PDL) genom funktionen "Replace hardware" under fliken "Doors". Funktionen gör att nycklar som kan låsa upp dörren, vilken hårdvaran representerar, behålls intakta och fungerar direkt med den utbytta hårdvaran.

Läs mer om funktionen via denna länk till vårt Help Center.