Äntligen dags att presentera en välkommen nyhet. Vi lanserar konceptet Property Pass som ska göra nyckelhanteringen bekymmersfri för fastighetsägare, dess hyresgäster och externa entreprenörer.

Tillsammans med 3 av Sveriges framgångsrikaste fastighetsbolag har vi skapat “nyckeln” till framgångsrik nyckelhantering. Med hjälp av mobila nycklar, delad administration och smidig “onboarding” av hyresgäster tar vi nästa steg på resan om att göra Sverige fritt från passerkort, brickor och fjärrkontroller.

Nöjda hyresgäster

Parakey ser till att rätt person kommer in på rätt plats under rätt tid. Nu kan hyresgästen själv skapa mobila nycklar till sin personal såväl intern som extern - samtidigt som fastighetsägaren får full kontroll över vem som passerar vilken av deras egna dörrar och vid vilken tidpunkt det var.

Minskade transporter

Behöver hantverkare, servicepersonal och externa entreprenörer resa land och rike för att hämta nycklar in till era fastigheter? Då har vi löst problematiken åt er. Vet ni att en person behöver komma in i en fastighet så kan ni sända ut en tidsbegränsad mobil nyckel i förväg. Personen som ska utföra jobbet behöver alltså inte åka för att hämta och lämna nycklar.

Fördelar med Property Pass

  • Frigör tid (intern och extern)
  • Ger er full kontroll över utgifter som avser nyckelhantering
  • Aldrig mer inköp av kostsamma passerkort, taggar och fjärrkontroller
  • Bidrar till en positiv inverkan på miljön
  • Nöjdare hyresgäster
  • System är givetvis GDPR-anpassat
Mer om Property Pass